Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Przegląd Budowlany
 

 

7/8-2013

Przegląd Budowlany to:

  • miesięcznik naukowy,
  • artykuły w PB są punktowane do prac naukowych,
  • miesięcznik branżowy dostarczający aktualnych informacji
 

„Przegląd Budowlany” został założony w 1929 roku przez Stowarzyszenie Zawodowe Polskich Przemysłowców Budowlanych w Warszawie, a od roku 1934 jest organem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Miesięcznik „Przegląd Budowlany”, którego zarówno treść jak i szata graficzna uległy przez te lata zasadniczej zmianie, ma 60 stron objętości i drukowany jest w pełnym kolorze.

Zachowując najlepsze tradycje z ostatnich 80 lat istnienia na rynku publikacji o charakterze naukowo-technicznym „Przegląd Budowlany” jest pismem, którego ambicją jest dostarczenie swojemu odbiorcy pełnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji z szeroko pojętego rynku budowlanego.

Tematyka czasopisma:

„Przegląd Budowlany” jest miesięcznikiem naukowo-technicznym
o ponad 80-letniej historii. Zawiera opracowania i przeglądy nowych technologii, specjalistyczne artykuły z zakresu najnowszych rozwiązań i badań w budownictwie ogólnym, informacje o nowych produktach, materiałach budowlanych i nowoczesnych technologiach. Artykuły problemowe są recenzowane.

“Przegląd Budowlany” is a scientific and technical magazine with over 80 years of tradition, addressed to engineers active in the construction field. “Przegląd Budowlany” (Builders review) presents elaborates and reviews related to new technologies, specialist articles devoted to the most recent solutions and research results from the general construction field, as well as information on new products, construction materials and technologies. The magazine is published by Polish Association of Engineers and Construction Technologists.

Merytoryczna zawartość miesięcznika:

Rynek budowlany – opracowania na temat nowych rozwiązań w budownictwie, nowych technologii, materiałów budowlanych, maszyn oraz inwestycji. Poza tym informacje z rynku finansowego w tym również Prawo w ujęciu praktycznym: zmiany przepisów i ich konsekwencje, orzecznictwo, komentarze i wypowiedzi ekspertów.

Artykuły problemowe – artykuły naukowe na temat technologii, mechanizacji, konstrukcji, materiałów i elementów, a także zarządzania, eksploatacji i modernizacji. Autorami artykułów są znani i wybitni specjaliści w dziedzinie budownictwa z dorobkiem naukowym i doświadczeniem praktycznym.

Forum – forum wymiany doświadczeń, informacji i opinii dla wszystkich inżynierów i techników związanych z PZITB.

Recenzenci zewnętrzni:
Prof. Dr-Ing. Piotr Noakowski – Exponent Industrial Structures, Dusseldorf
Prof. dr hab. inż. Marian Abramowicz, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Dr hab. inż. Roman Marcinkowski, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska
Dr. hab. inż. Abdrahman Alsabry, Uniwersytet Zielonogórski, Prof. UZ
Mgr inż. arch. Władysław Korzeniewski

Redaktor statystyczny:
Mgr inż. Tadeusz Cichoński, Szkoła Główna Handlowa

Redaktor językowy:
Doc. dr inż. Wojciech Roszak – Lund University, Szwecja

Deklaracja o wersji pierwotnej:
Wersja drukowana miesięcznika Przegląd Budowlany jest wersją pierwotną.

 

   

Redakcja:

00-050 Warszawa,
ul. Świętokrzyska 14 A, pok. 234,
tel./faks (22) 826 67 00
e-mail: biuro@przegladbudowlany.pl
reklama@przegladbudowlany.pl


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2007