Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

Przegląd Budowlany to:

  • miesięcznik naukowy,
  • artykuły w PB są punktowane do prac naukowych,
  • miesięcznik branżowy dostarczający aktualnych informacji

Druk recenzji i deklaracji
Recenzje

 

„Przegląd Budowlany” został założony w 1929 roku przez Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, w 1949 tytuł przejął Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Zachowując najlepsze tradycje z ostatnich 88 lat istnienia na rynku publikacji o charakterze naukowo-technicznym „Przegląd Budowlany” jest pismem, którego ambicją jest dostarczenie swojemu odbiorcy pełnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji z szeroko pojętego rynku budowlanego.

Tematyka czasopisma:

„Przegląd Budowlany” jest miesięcznikiem naukowo-technicznym
o ponad 88-letniej historii. Zawiera opracowania i przeglądy nowych technologii, specjalistyczne artykuły z zakresu najnowszych rozwiązań i badań w budownictwie ogólnym, informacje o nowych produktach, materiałach budowlanych i nowoczesnych technologiach. Artykuły problemowe są recenzowane.

“Przegląd Budowlany” is a scientific and technical magazine with over 88 years of tradition, addressed to engineers active in the construction field. “Przegląd Budowlany” (Builders review) presents elaborates and reviews related to new technologies, specialist articles devoted to the most recent solutions and research results from the general construction field, as well as information on new products, construction materials and technologies. The magazine is published by Polish Association of Engineers and Construction Technologists.

Merytoryczna zawartość miesięcznika:

Rynek budowlany – opracowania na temat nowych rozwiązań w budownictwie, nowych technologii, materiałów budowlanych, maszyn oraz inwestycji. Poza tym informacje z rynku finansowego w tym również Prawo w ujęciu praktycznym: zmiany przepisów i ich konsekwencje, orzecznictwo, komentarze i wypowiedzi ekspertów.

Artykuły problemowe – artykuły naukowe na temat technologii, mechanizacji, konstrukcji, materiałów i elementów, a także zarządzania, eksploatacji i modernizacji. Autorami artykułów są znani i wybitni specjaliści w dziedzinie budownictwa z dorobkiem naukowym i doświadczeniem praktycznym.

Forum – forum wymiany doświadczeń, informacji i opinii dla wszystkich inżynierów i techników związanych z PZITB.

Redaktor Naczelna: mgr inż. Grażyna Furmańczyk-Ziemińska
Korekta: mgr inż. Teresa Jędrzejewska

Kolegium Redakcyjne:
prof. dr hab. inż. Marian Abramowicz
dr hab. Eur. Inż. Tomasz Z. Błaszczyński
dr inż. Robert Geryło
dr inż. Paweł Król
dr hab. inż. Roman Marcinkowski
mgr inż. Jan Sieczkowski

Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw PZITB
w kadencji 2016-2020:
Przewodniczący: dr hab. inż. Anna Halicka
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Bień
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
Sekretarz: dr inż. Magdalena Dobiszewska
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski
dr inż. Jacek Domski
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
dr inż. Roman Gąćkowski
prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska
prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała
dr hab. inż. Eugeniusz Koda
prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski
dr hab. inż. Jolanta Prusiel
dr inż. Teresa Rucińska
prof. dr hab. inż. Adam Zybura

Recenzenci zewnętrzni:
prof. Dr-Ing. Piotr Noakowski – Exponent Industrial Structures, Düsseldorf
dr. hab. inż. Abdrahman Alsabry, Uniwersytet Zielonogórski, Prof. UZ
mgr inż. arch. Władysław Korzeniewski

Recenzenci współpracujący:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński,
prof. dr hab. inż. Jan Bień,
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski,
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak,
dr inż. Maciej Gruszczyński,
dr hab. inż. Wiesława Głodkowska,
dr hab. inż. Bożena Hoła,
dr inż. Piotr Ignatowski,
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak,
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki,
prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma,
dr inż Kazimierz Konieczny,
mgr inż. arch. Władysław Korzeniewski,
dr hab. inż. Paweł Lewiński,
dr hab. inż. Wiesław Ligęza,
prof. dr hab. inż. Piotr Noakowski – Niemcy,
dr inż. Beata Nowogońska,
prof. dr hab. Janusz Olejnik,
prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak,
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz,
doc. dr inż. Wojciech Roszak,
dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz,
dr hab. inż. Maciej Szumigała,
dr inż. Paweł Sulik,
dr inż. Stanisław Wierzbicki,
prof. dr hab. inż. Adam Zybura,
dr hab. inż. Jerzy A. Żurański.

Redaktor statystyczny:
mgr inż. Tadeusz Cichoński, Szkoła Główna Handlowa

Redaktor językowy:
doc. dr inż. Wojciech Roszak – Lund University, Szwecja

Deklaracja o wersji pierwotnej:
Wersja drukowana miesięcznika Przegląd Budowlany jest wersją pierwotną.

ISSN
0033-2038

 

   

Redakcja:

00-050 Warszawa,
ul. Świętokrzyska 14 A, pok. 234,
tel./faks (22) 826 67 00
e-mail: biuro@przegladbudowlany.pl
reklama@przegladbudowlany.pl


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2007