Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

Zyczenia 2018

 
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2019 >>

2018/12

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
 
>> Spis treści 12/2018
>>

Summaries in English
12
/2018

>>

Szpital Uniwersytecki Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-Prokocimiu – WARBUD

>>

Rusztowanie PERI UP Easy
zdało egzamin celująco! – PERI

>>

Szalunek ścienny ALFA
– rozwiązanie uniwersalne – PALISANDER

>>

Szybkość deskowania
w nowym wymiarze – DOKA

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

REKLAMA

xx

eurobudowa


dbd

 

Od przewodniczącego PZITB
Ryszarda Trykosko

Koleżanki i Koledzy,

Zbliżający się koniec 2018 roku przywołał jedną z najważniejszych dat w ponad 1000-letniej historii Polski. 11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach Europy i Polski. W lasku Compiègne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową, a w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. W tym dniu, 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość, ponownie pojawiła się na mapach Europy i świata.
Wiem, że każdy z Was z dumą odniósł się do Narodowego Święta, uczestniczył choćby w jednej z wielu okolicznościowych uroczystości podkreślających fakt odzyskania niepodległości czy zgłębił historię tamtego okresu, przypominając sobie takie postaci jak: Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty, Wincenty Witos czy Józef Haller. .dalej

Obchody Jubileuszu 65-lecia
Oddziału PZITB w Częstochowie

Rok 2018 jest dla częstochowskiego Oddziału PZITB rokiem jubileuszowym i na przestrzeni całego roku zorganizowano szereg imprez dla uczczenia 65-lecia istnienia i działalności Oddziału.
Obchody Jubileuszu 65-lecia Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Częstochowie odbywały się od 25 do 26 października 2018 roku. Inauguracją uroczystych obchodów było spotkanie członków Klubu Prezesów Polski Południowej Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, które odbyło się 25 października 2018 r. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele następujących Oddziałów PZITB: w Bielsku-Białej, w Częstochowie, w Gliwicach, w Katowicach, w Kielcach, w Lublinie, Oddziału Małopolskiego, w Opolu, w Piotrkowie Trybunalskim, we Wrocławiu oraz w Rzeszowie. dalej

Palisander Pro
Koszty napraw bez niespodzianek

Problem z zaplanowaniem kosztów napraw – brzmi znajomo? Mamy na to rozwiązanie. Palisander Pro – najnowsza usługa firmy Palisander pozwala najemcom uniknąć dodatkowych kłopotów i oszczędzić pieniądze za nieprzewidziane naprawy szalunków.
Nowe rozwiązanie jest elementem unikatowego, autorskiego systemu zarządzania jakością QLOS, który gwarantuje klientom spółki wygodę, minimalizację kosztów i bezpieczeństwo dostaw. Zarząd Palisander postawił na jakość (Q) w trzech najważniejszych aspektach – Logistyki (L), Obsługi (O) i Szalunków (S). W ramach tego systemu klient wspierany jest na wszystkich etapach współpracy, począwszy od projektowania, poprzez realizację, kończąc na procedurze związanej z zamknięciem kontraktu.
Współpracę w zakresie obsługi klienta usprawnia szereg dodatkowych narzędzi, z których najnowszym jest Palisander Pro, następca dotychczasowej usługi Palisander +. Dalej

 

 

Wrześniowe posiedzenie
ZG PZITB

25 września 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZITB. Przewodniczący powitał na posiedzeniu gości i członków ZG PZITB. Następnie wspomniał zmarłą Koleżankę prof. dr hab. inż. Marię Kamińską, która w latach 1993–2005 była sekretarzem Komitetu Nauki PZITB, zasłużonym pracownikiem Politechniki Łódzkiej i wybitnym naukowcem, dziekanem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Wspomnienie ukazało się w numerze listopadowym „Przeglądu Budowlanego”.
Przywołał zmarłego Kolegę mgr inż. Tadeusza Tarczyńskiego – członka honorowego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, przez wiele lat przewodniczącego Oddziału PZITB w Opolu. Wspomnienie ukazało się w numerze wrześniowym „PB”. Członkowie ZG PZITB uczcili pamięć zmarłych minutą ciszy. dalej

Oddział PZITB w Gliwicach

Gliwice są miastem wyjątkowym. Tu została rozpętana II wojna światowa prowokacją przeprowadzoną przez Niemców 31 sierpnia 1939 r. Ale też było to miasto, które już w końcu XIX w. przodowało w rozwoju kultury, przede wszystkim technicznej. Tu stoi pierwszy w Europie budynek w stylu modernistycznym oraz kilka innych pereł tego stylu architektonicznego efektywnie wykorzystującego ówczesne osiągnięcia inżynierii budowlanej. Te obiekty zostały pieczołowicie zachowane i stały się inspiracją do dalszego rozwoju miasta. Warto tu wspomnieć, że dzięki zaangażowaniu członków naszego Oddziału został ocalony niemy świadek wspomnianej prowokacji – 111-metrowy, najwyższy na świecie maszt drewniany, a do niedawna najwyższa na świecie budowla wykonana w całości z drewna 4

Rozwój metod nieniszczących stosowanych w polskim budownictwie

Dokonywane oceny bezpieczeństwa konstrukcji wymagają znajomości wytrzymałości materiałów, z jakich są wykonane. W przypadku konstrukcji żelbetowych materiałami takimi są beton i stal. Niekiedy do oceny bezpieczeństwa elementów konstrukcji stosowana jest metoda obciążeń próbnych.
Wyznaczenie wytrzymałości i jednorodności materiałów można dokonywać za pomocą zarówno metod nieniszczących, jak i seminiszczących lub niszczących. Wśród badań nieniszczących najczęściej stosowane są metody radiologiczne, ultradźwiękowe i sklerometryczne. Natomiast badania seminiszczące konstrukcji żelbetowych najczęściej polegają na wyrywaniu kotew osadzonych w stwardniałym betonie (metoda pull-out) lub umieszczonych w konstrukcji przed ich zabetonowaniem (metoda lock-out), odrywaniu stalowych krążków przyklejonych do powierzchni betonu (metoda pull-off) oraz ścinaniu naroży elementów betonowych lub wyłamywaniu walcowych bloków betonowych powstałych po nawierceniu betonu wiertnicami (metoda break-out). Badania niszczące mające na celu określenie wytrzymałości betonu na ściskanie wykonuje się na próbkach wyciętych z konstrukcji, najczęściej o kształcie walcowym. 4


"Przegląd Budowlany" poleca:
 
 

Dynamika budowli

Autor: Krzysztof Gromysz

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2017

Zagadnienia związane z obliczeniami dynamicznymi nie zawsze są intuicyjne. Wynika to z faktu, że często nie zachodzi liniowa zależność między obciążeniem a przemieszczeniem. Często niewielka zmiana parametrów obciążenia może powodować nieproporcjonalnie duże zmiany sił wewnętrznych. Dlatego też tak ważne jest świadome posługiwanie się modelami konstrukcji. Książka w przystępny sposób prezentuje podstawowe informacje dotyczące obliczeń dynamicznych oraz zjawisk obserwowanych w konstrukcjach obciążanych dynamicznie, które przyszły lub już praktykujący inżynier może swobodnie wykorzystać w praktyce. Wszystkie rozważania prowadzone są od podstawowych założeń do końcowego opisu, a poszczególne partie materiału autor podsumowuje konkretnymi przykładami obliczeniowymi. Przyjęto konsekwentną zasadę stopniowego wprowadzania materiału. Podstawowe pojęcia dotyczące obliczeń dynamicznych są zdefiniowane w odniesieniu do układów o jednym stopniu swobody, a następnie uogólniane na układy o dwóch i trzech stopniach swobody oraz na układy o dowolnej liczbie stopni swobody. Studiowanie ułatwią również dodatki znajdujące się na końcu podręcznika. Dzięki nim czytelnik uniknie konieczności poszukiwania informacji dotyczących mechaniki i matematyki w źródłach zewnętrznych. Podręcznik może służyć zatem do samodzielnego studiowania. Położono szczególny nacisk na zrozumienie fizycznych aspektów omawianych zagadnień. Wymagało to zastosowania spójnego zapisu matematycznego – stąd w książce pojawiły się liczne wzory. Przyjęto jednak możliwie prosty zapis matematyczny. Rysunki zamieszczone w książce stanowią dodatkowe ułatwienie w przyswajaniu wiedzy.

Uszkodzenia i naprawy przegród budowlanych w aspekcie izolacyjności termicznej

Autorzy: Paweł Krause, Tomasz Steidl

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2017

Oszczędność energii na etapie użytkowania budynków związana z ogrzewaniem i chłodzeniem wymaga stosowania coraz lepszych rozwiązań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Aby sprostać wymaganiom obowiązujących przepisów, a także rosnącym oczekiwaniom inwestorów i użytkowników, planowane do wykonania prace powinny być odpowiednio i fachowo przygotowane oraz zrealizowane. Nad poprawnością wykonawstwa powinien czuwać zarówno kierownik budowy, jak i inspektor nadzoru inwestorskiego. Nieodzowny jest także nadzór autorski, aby projektant mógł w porę zareagować i skorygować ewentualne rozbieżności między projektem a wykonawstwem. Niniejsze opracowanie dostarcza aktualną wiedzę nt. rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych typowych przegród budowlanych, a także oceny stanu ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków oraz uszkodzeń i napraw elementów budowlanych – pomocną w osiągnięciu tego celu. Wybrane problemy zilustrowano przykładami pochodzącymi z wykonanych realizacji stanowiących dokumentację ekspercką autorów. Podane przykłady zainspirowane zostały przez współpracujących z nimi inżynierów budowlanych i architektów, którzy na co dzień borykają się z problemami remontów i dociepleń istniejących budynków.
Książka skierowana jest do wszystkich uczestników procesu budowlanego zajmujących się wdrażaniem poprawy efektywności energetycznej obiektów budowlanych. Opisywana tematyka z pewnością zaciekawi także rzeczoznawców budowlanych zajmujących się budownictwem ogólnym oraz fizyką budowli, a także zarządców nieruchomości i właścicieli budynków, w których konieczna jest poprawa efektywności energetycznej. Opracowanie może również stanowić doskonałą pozycję wspomagającą naukę studentów wydziałów architektury, budownictwa i inżynierii środowiska

Absolwenci
Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia
w dziedzinie architektury i budownictwa

Publikacja jest książką o dokonaniach grona architektów i inżynierów budownictwa Politechniki Gdańskiej. Album prezentuje dwadzieścia osiem obiektów użyteczności publicznej, architektonicznych i infrastrukturalnych, w zdecydowanej większości charakterystycznych, rozpoznawalnych punktów w przestrzeni publicznej Trójmiasta i kilku miast Polski, niejednokrotnie stanowiąc ich współczesną ikonę.

Album do nabycia
w cenie 73,50 brutto, w siedzibie ZG PZITB w Warszawie,
ul. Świętokrzyska 14,
kontakt:
Agnieszka Poterańska apoteranska@zgpzitb.org.pl lub 22 827 02 51


ś

Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015