Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

 
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2018 >>

 

2018-04

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
 
>> Spis treści 4/2018
>>

Summaries in English
4/2018

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

REKLAMA

xx

eurobudowa


dbd

 

XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji odbywały się od 6 do 9 marca 2018 r. w Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku. Organizatorem tegorocznej
edycji Warsztatów był Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Gliwicach, przy współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie. Komitetowi Organizacyjnemu WPPK 2018 przewodniczył Łukasz Drobiec,
a redakcją merytoryczną warsztatów zajął się Radosław Jasiński. Tegoroczne WPPK tradycyjnie rozpoczynały nowy,
czteroletni cykl poświęcony „Innowacyjnym i współczesnym
rozwiązaniom w budownictwie”. Wiodącym tematem wykładów
były konstrukcje żelbetowe. dalej

Wyzwania i innowacje realizacyjne

Budownictwo mostowe stawia przed projektantami i wykonawcami
szereg wyzwań, które wymagają nietypowych rozwiązań. Trudne zagadnienia inżynierskie wymuszają na budowniczych kreatywnej myśli technicznej i innowacyjności. Obiekty mostowe z uwagi na uwarunkowania terenowe i możliwości realizacyjne
są często konstrukcjami niepowtarzalnymi. Lokalizacja
nad przeszkodami takimi jak rzeki, drogi, linie kolejowe, gdzie mamy do czynienia z utrudnionym montażem, wymaga indywidualnego podejścia do każdego zagadnienia.
Wybór sposobu montażu podyktowany jest możliwościami wykonawczymi,
szybkością realizacji oraz względami finansowymi. Najprostszym sposobem realizacji obiektu jest oczywiście
montaż za pomocą dźwigów..Dalej

Praca z ludźmi jako wyzwanie
inżynierskie w codziennym wykonywaniu zawodu na budowie

Każda branża ma swój specyficzny charakter. Aby z sukcesem poruszać się w sektorze budownictwa, należy znać problematykę prowadzenia procesów budowlanych. Przekraczając bramy uczelni, młodzi ludzie, z nabytą wiedzą, pełni ambicji stykają się z rzeczywistością, która niekiedy odbiega od ich wizji, gdzie należy stawić czoło wyzwaniom inżynierskim. Praca bardzo szybko weryfikuje wiedzę oraz bezlitośnie sprawdza predyspozycje osobowościowe potrzebne w zawodzie inżyniera. Codzienność przedstawia przeróżne scenariusze, a problemy spowodowane są m.in. losowym charakterem przebiegu procesu budowlanego. Pokonywanie różnych trudności jest wpisane w zawód inżyniera, który jest tym ciekawszy, im więcej się dzieje, a dzieje się najwięcej tam, gdzie dochodzi czynnik ludzki. Jednym z wyzwań, z jakimi borykają się zarówno inżynierowie, kierownicy oraz inspektorzy budów, jest praca z ludźmi. Prawdziwa szkoła życia zaczyna się wtedy, kiedy stykają się różne grupy społeczne, zaczynając od inwestorów, właścicieli firm budowlanych, handlowców – po kierowników, inżynierów, majstrów, brygadzistów oraz najczęściej słabo wykształconych pracowników fizycznych.dalej

 

Trasa S5 – nowe wyzwania dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Budowa drogi ekspresowej S5 to największa inwestycja drogowa
realizowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jest przedsięwzięciem o znaczeniu europejskim jako element Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Ponadto droga ekspresowa S5 jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.) oraz Uchwale Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)”. Projektowane przedsięwzięcie stanowi część Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjętej Uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 roku (Monitor Polski nr 252 z roku 2012). Inwestycja przewidziana jest do współfinansowania ze środków unijnych dalej

Kontynuacja projektowania i wykonania robót budowlanych
w zakresie autostrady A-2 od Strykowa do Konotopy
– odcinek A

Każdy z nas podczas swojej kariery zawodowej uczestniczy w projektowaniu, jest częścią wielu projektów. Jedni z nas są autorami projektów naukowych lub inżynierskich, inni biznesowych. Zdarzają się projekty bardziej lub mniej udane. O niektórych staramy się szybko zapomnieć, z innych jesteśmy dumni. Zdarzają się i takie, które pamiętamy do końca życia, którym zawdzięczamy doświadczenie, dzięki którym zmieniają się nasze paradygmaty. Choć pracuję już kilkanaście lat w firmach wykonawczych i uczestniczyłem w wielu procesach budowlanych i biznesowych, tylko kilka inwestycji trwale zapisało się w mojej pamięci – tylko kilka miało silny wpływ na mój rozwój zawodowy. Jedną z nich była budowa tzw. odcinka A autostrady A2 w latach 2011–2012. 4

Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” w Elblągu

Do końca sezonu 2012 roku w Elblągu funkcjonował z największych i najstarszych w Europie basenów odkrytych. Basen rekreacyjny o powierzchni prawie 3,5 hektara powstał w 1934 r., w pobliżu rzeki Kumieli umożliwiającej napełnienie go wodą przez dobudowany po II wojnie światowej odstojnik w postaci kaskady. W swojej długoletniej historii basen pełnił wiele funkcji, łącznie ze zbiornikiem retencyjnym chroniącym miasto przed zalaniem. Później funkcjonował już jako kąpielisko miejskie, służył również sportowcom. Trenowały tam medalistki olimpijskie w łyżwiarstwie szybkim. Basen przy ul. Spacerowej był przez dziesiątki lat miejscem wypoczynku dla wielu elblążan. Niestety kąpielisko z biegiem
lat coraz bardziej niszczało. Ostatecznie odkryty basen został zamknięty w 2012 roku..Dalej


"Przegląd Budowlany" poleca:
 
 

BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case Study

Autorzy: Dariusz Kasznia, Jacek Magiera,
Paweł Wierzowiecki

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 2018

BIM to najgorętszy temat światowego budownictwa ostatnich lat. Ta nowoczesna, zyskująca w wielu krajach popularność, metodologia realizowania inwestycji budowlanej pozwala budować efektywniej i w sposób bardziej ekologiczny. BIM nie dotyczy tylko budynków, ale wszystkich obiektów budowlanych. BIM to również zmiana relacji inwestor–projektant–wykonawca, czyli nowy wymiar współpracy wszystkich stron zaangażowanych w realizację inwestycji budowlanej. Ponieważ BIM jest stosunkowo nową metodologią, która w Polsce dopiero „raczkuje”, ilość dostępnych materiałów w języku polskim jest bardzo ograniczona, stąd pomysł na napisanie tej książki. Pozycja ta jest skierowana do wszystkich uczestników procesu budowlanego – projektantów, wykonawców i inwestorów, a w szczególności do przedstawicieli inwestora publicznego. Naszym celem jest dostarczenie podstawowych informacji o BIM, które umożliwią uruchomienie inwestycji publicznej zgodnie z tą metodologią, z uwzględnieniem obowiązującej w Polsce ustawy Prawo zamówień publicznych oraz związanych z nią innych dokumentów i regulacji. W kolejnych rozdziałach znajdziecie Państwo omówienie najważniejszych zagadnień związanych z BIM oraz pokazanie podstawowych rozwiązań stosowanych podczas wdrożenia. Książka wskazuje reguły, które powinno się stosować podczas realizacji projektu zgodnie z metodologią BIM i uczulić na potencjalne niebezpieczeństwa. Jednym z pomysłodawców tej publikacji jest Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny PZITB i wielki propagator BIM w Polsce. Książka ma charakter przystępnego poradnika skierowanego do osób praktycznie funkcjonujących w środowisku BIM. Wytyczne opisane w książce są autorską adaptacją do warunków polskich standardów zagranicznych wraz obszernym komentarzem i case study głównych problemów, które w praktyce napotyka się we wdrożeniu BIM.

Katastrofy budowlane

Autor: Jacek Szer

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2018

Najpoważniejszymi skutkami ryzyka występującego w obszarze w budownictwie są katastrofy budowlane. Ich skutkiem może być w najmniejszym zakresie zniszczenie mienia, a w najgorszym zaś przypadku utrata zdrowia lub życia ludzkiego.
Bezpieczeństwo w budownictwie zależy od bardzo wielu czynników, a nie na wszystkie z nich bezpośredni wpływ ma człowiek. Jakkolwiek byśmy się nie starali, wszystkim katastrofom nie jesteśmy w stanie zapobiec. Nawet dochowanie najwyższej staranności na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia budowlanego nie zawsze uchroni nas przed przypadkami ich zniszczeń. Ważne jest jednak to, aby znacząco ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia takich zdarzeń, a jeśli już się wydarzą – minimalizować ich skutki.
Katastrofy budowlane uczą nas również, jak istotne są działania prewencyjne i informacyjne, podnoszące poziom wiedzy społecznej na temat czynników zagrożeń i świadomego użytkowania obiektów budowanych.
Niniejsza publikacja stanowi kompleksową analizę przyczyn powstania oraz skutków katastrof budowlanych. Co ważne, została opracowana na podstawie informacji dostępnych w rejestrze katastrof prowadzonego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego i oparta o dane statystyczne z długiego okresu, z terenu całej Polski. Aby jak najlepiej zobrazować skutki katastrof, autor posłużył się wieloma przykładami, w tym – tymi najdramatyczniejszymi. Wskazał przy tym najważniejsze czynniki ryzyka w działalności budowlanej i rekomendacje skutecznych działań prewencyjnych.
Książka skierowana jest do osób zajmujących się problemami utrzymania i eksploatacji obiektów budowlanych – zarówno od strony naukowej, jak i technicznej. To także doskonałe narzędzie dla przedstawicieli organów administracji publicznej.

Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 2015-2016
Autor: Artur Kisiołek

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna,
Poznań-Środa Wielkopolska 2017

Publikacja obok walorów o znaczeniu technicznym, do których należy syntetyczna prezentacja wybranych systemów stropowych, stanowi oryginalną analizę rynku produktów stropowych, koncentrując się na kwestiach marketingowych. Można ją z całym przekonaniem polecić dla szeroko pojętego grona uczestników procesu budowlanego, w tym głównie projektantów, wykonawców oraz ostatecznych nabywców.
Zaletą recenzowanej pracy jest to, iż przedstawia problematykę widzianą w dwóch płaszczyznach. Autor z jednej strony jako inżynier wykazuje znakomitą znajomość zagadnień technicznych, z drugiej zaś jako ekonomista sprawnie porusza się w obszarze reguł rynkowych, a zwłaszcza działań marketingowych.


ś

Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015