Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

Nośność słupa
w strefie połączenia
z płytą żelbetową

Postęp w technologii betonu odnotowany w ostatnich kilkudziesięciu latach spowodował możliwość stosowania w warunkach budowy betonów o wytrzymałości rzędu 100 MPa. Tak znaczne wytrzymałości znalazły zastosowanie między innymi w wykonawstwie budynków wysokich. Pozwoliło to na wznoszenie obiektów
o rekordowych wysokościach, do których należą Petronas Towers w Kuala Lumpur w Malezji o wysokości 452 m (najwyższy budynek wzniesiony do końca XX wieku) i Burj Khalifa o wysokości 828 m (najwyższy budynek do chwili obecnej). Beton o wysokich parametrach wytrzymałościowych jest potrzebny przede wszystkim do wykonywania ścian i słupów. Stropy wykonuje się zwykle z betonów o normalnej wytrzymałości (klasy C20/25–C35/45). Za takimi rozwiązaniami przemawiają przede wszystkim względy ekonomiczne, jak również technologiczne. Betony niższych klas charakteryzuje bowiem z reguły mniejszy skurcz. dalej

Realizacja dziecięcych marzeń
w Domu Dziecka nr 10 w Łodzi

Młoda Kadra Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w 2016 roku po raz drugi podjęła się organizacji projektu Workcamp MK PZITB, remontując Dom Dziecka nr 10 przy ul. Nawrot 31 w Łodzi. Rok wcześniej młodzi inżynierowie z centralnej Polski odnowili Dom Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Drużynowej 3/5 w Łodzi. Placówkę z ul. Nawrot odwiedziliśmy po raz pierwszy pod koniec 2014 roku, kiedy przygotowywaliśmy się do przeprowadzenia pierwszej łódzkiej edycji projektu. Wnętrza budynku były w opłakanym stanie. Właściwie w każdym pomieszczeniu widoczne były skutki migracji wody, na etapie budowy fundamenty starego budynku nie zostały bowiem właściwie zaizolowane. Zmieniło się to w 2015 roku, kiedy dyrekcji udało się zdobyć fundusze na remont placówki. Pieniędzy wystarczyło jednak jedynie na wykonanie wspomnianej izolacji przeciwwodnej, inne potrzeby remontowe musiały zaczekać. Nie ulegało więc wątpliwości, że jest to miejsce idealne dla zrealizowania drugiej edycji projektu Workcamp..Dalej

Rewolucja na rynku styropianu

Od 1 stycznia w życie weszły kolejne
zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. Zaostrzeniu uległy współczynniki przenikania ciepła dla poszczególnych przegród. Podobne trendy na rynkach zachodnich doprowadziły do eksplozji sprzedaży styropianów zespolonych trzeciej generacji. Czy tak będzie u nas?
Od stycznia 2014 roku obserwujemy na
rynku budowlanym stopniowe podwyższanie współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród budowlanych. Kolejne zmiany weszły w życie od stycznia 2017, a ostatnie będą obowiązywały od stycznia 2021 roku.dalej

 

Mieszanki iniekcyjne stosowane
przy rewitalizacji infrastruktury
kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi

Betony samozagęszczalne są nową generacją materiałów, którymi od lat zajmują się uczeni zarówno w Polsce,
jak i na świecie. Powołać można się na prace Nevilla, Szwabowskiego czy Znu. Na temat wykorzystania dodatków mineralnych swoje wyniki w pracach
opublikowali Durica, Giergiczny oraz Grzeszczyk ze współautorami.
Zastosowanie popiołu lotnego w technologii betonu jest również przedmiotem wielu opracowań, których autorem jest Giergiczny ze swoim zespołem. Kontynuując wcześniej rozpoczęte prace nad mieszankami
iniekcyjnymi na bazie spoiwa cementowego, dało się zauważyć, że zakres problemów i zagadnień z tym
związanych opisanych w publikacji Kostrzewskiego jest bardziej złożony. Możliwość zastosowania takich
mieszanek w innych obszarach niż wyłącznie jako mieszanki wypełniające przestrzenie międzyrurowe wydaje się być bardzo prawdopodobne, a nawet i nowatorskie. dalej

Szpital Pediatryczny WUM – ważne miejsce na mapie Warszawy

Szpital jest nowoczesnym obiektem medycznym przygotowanym na przyjęcie ponad pół tysiąca pacjentów. Placówka mieści 535 łóżek, aż o 156 łóżek więcej niż w dotychczasowych siedzibach na ul. Marszałkowskiej i ul. Działdowskiej. Szpital został funkcjonalnie dostosowany
do potrzeb pacjentów tak, aby czas
choroby i rekonwalescencji przebiegał
w możliwie najbardziej przyjaznych warunkach. W obiekcie przewidziano: bogato wyposażone sale pobytu dziennego, pomieszczenia socjalne dla rodziców, tereny rekreacyjno-parkowe oraz szkołę i czytelnię. Inwestycję zrealizowało konsorcjum w składzie Warbud SA jako lider oraz partnerzy IMTECH Polska Sp. z. o. o. i QUMAK SEKOM SA, Umowa została podpisana 21 maja 2012 r. i biorąc pod uwagę skomplikowanie budynku, inwestycja
zrealizowana została w bardzo krótkim
czasie (1000 dni), pomimo wstrzymania
robót w około 30% powierzchni
budynku na ponad pół roku.
Jako awaryjne źródło zasilania budynku
w energię elektryczną przewidziano
agregaty prądotwórcze. Awaryjne źródło zasilania w wodę na cele bytowe
szpitala zapewnia co najmniej 12-godzinny zapas wody dla obiektu..Dalej

FAKRO partnerem Stowarzyszenia
Architektów Polskich SARP

Od 2 listopada br. FAKRO jest oficjalnym partnerem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. FAKRO uczestniczyło i wspierało wiele wydarzeń realizowanych przez jedną z najstarszych w Polsce organizacji skupiających architektów.
Współpraca pomiędzy nami rozwija się już od dawna i jest nam niezmiernie miło, że zostaliśmy zaproszeni do grona partnerów SARP – komentuje Janusz Komurkiewicz, członek zarządu FAKRO.
FAKRO zostało również uhonorowane przez SARP dyplomem za dynamikę rozwoju oraz podejmowanie działań
wspomagających kreatywne możliwości architektów i wysokie wymagania rynku. Jest to możliwe dzięki nieprzerwanie ubogacanej ofercie produktowej, wysokiej jakości
oraz zaawanasowanej technologii wykorzystywanej w innowacyjnych projektach architektonicznych. 4

 

2017-02

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
W numerze
01-2017
publikujemy listę dziekanów wydziałów budownictwa i inżynierii środowiska
>> Spis treści 02/2017
>>

Summaries in English
02/2017

Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2017 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

REKLAMA

xx

eurobudowa

REKLAMA
dbd

 


"Przegląd Budowlany" poleca:

Nowoczesny standard energetyczny budynków
Autor: Robert Geryło

Wydawnictwo Polcen,
Warszawa 2015

Książka omawia obowiązujące rygorystyczne wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać nowe i przebudowywane budynki mające na celu uzyskanie maksymalnej oszczędności energii.
Nowoczesny standard energetyczny budynków to:
• racjonalny poziom innowacyjności energetycznej z maksymalnym wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (OZE);
• optymalny poziom izolacyjności cieplnej przegród i szczelności obudowy;
• maksymalny komfort cieplny (zdrowotny) spełniający wymagania higieniczno-sanitarne zgodnie z przepisami.

Wyznacznikiem wysokiej efektywności energetycznej jest racjonalnie niski poziom zapotrzebowania na energię.
Poradnik odpowiada na trzy podstawowe pytania:
• co określa wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię?
• jak ocenić opłacalność przykładowych rozwiązań technicznych?
• jak zapewnić wysoki standard energetyczny budynku?

Wielka płyta,
analiza skuteczności podwyższania efektywności energetycznej

Autor: Anna Ostańska

Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2016

W książce zawarto szereg analiz eksploatacyjnych i wskazano konkretne zakresy działań proenergetycznych, opartych na oryginalnej dwupoziomowej koncepcji monitorowania efektów termomodernizacji, za pomocą termografii skojarzonej. Rozwiązanie to wykorzystuje analizę wyników połączonych badań termograficznych. Na ich podstawie autorka opracowała praktyczne narzędzia w formie szablonu diagnostycznego – STEB i szablonu planowania energetycznego. Proponowane w szablonie planowania ProEnergo działania są możliwe do zrealizowania w warunkach polskich.
Opisana w książce procedura może być skutecznie wykorzystywana przez samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe i służby nadzoru budowlanego oraz podmioty działające w sferze gospodarki energetycznej. Stanowi też zasób wiedzy interdyscyplinarnej dla zainteresowanych uczniów, studentów, naukowców, właścicieli/zarządców, projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru, rzeczoznawców budowlanych i majątkowych oraz pośredników nieruchomości.

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi
Autor: Tadeusz Urban

Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2015

Książka dotyczy tradycyjnych metod wzmacniania konstrukcji żelbetowych takimi materiałami jak beton i zbrojenie metaliczne (stal). Autor reprezentuje punkt widzenia konstruktora, który przede wszystkim dba o to, żeby konstrukcja zapewniała spełnienie wymagań dotyczących stanów granicznych nośności i użytkowalności. Kładzie bardzo duży nacisk na zastosowania praktyczne, metody obliczania i projektowania wzmocnień, a także na metody ich wykonania.
W książce przedstawiono:
możliwości tradycyjnych materiałów, które pod wieloma względami, zwłaszcza cenowymi, mogą konkurować ze współcześnie wprowadzanymi na rynek materiałami kompozytowymi;
przepisy norm stosowanych przy wzmacnianiu;
metody wzmacniania prawie wszystkich podstawowych elementów konstrukcji, które mogą wymagać wzmocnienia.
Książka, oparta na licznych badaniach eksperymentalnych przeprowadzonych w laboratorium i/lub na budowach, jest przeznaczona dla inżynierów zajmujących się rzeczoznawstwem, ekspertyzami i projektowaniem konstrukcji żelbetowych. Skorzystają z niej również studenci i wykładowcy kierunku budownictwo.


 

 


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015