Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

2017-05

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
 
>> Spis treści 05/2017
>>

Summaries in English
05/2017

1-2 czerwca 2017
Białystok
Ogólnopolski Zjazd Dziekanów

W numerze
01-2017
publikujemy listę dziekanów wydziałów budownictwa i inżynierii środowiska

Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2017 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

REKLAMA

xx

eurobudowa

REKLAMA
dbd

 

Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego PZITB w 2017 r.

14 marca odbyło się w Warszawie pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego PZITB. Po przywitaniu zgromadzonych przewodniczący Ryszard Trykosko wspomniał zmarłego w Stanach Zjednoczonych prof. dr inż. Wacława Zalewskiego, dr h.c. (1917–2016). Jednego z najwybitniejszych polskich inżynierów budownictwa (wspomnienie o profesorze publikowaliśmy w numerze 2/2017 „PB”). Członkowie Zarządu Głównego PZITB uczcili pamięć zmarłego minutą ciszy.
Przewodniczący zaprosił do zakupu wydawnictwa „80-lecie PZITB”, które można nabyć w biurze ZG za 10,00 zł. Nowi członkowie Stowarzyszenia powinni otrzymać taką pozycję, żeby zapoznać się z naszą historią. Przewodniczący zaproponował, żeby na każdym posiedzeniu Zarządu Głównego w programie obrad był punkt, w którym przewodniczący jednego z oddziałów miałby możliwość prezentacji swojego oddziału, a w szczególności poinformowanie o trudnościach, jakie napotyka. dalej

Od ponad 25 lat budujemy Polskę

Każda podróż przez Polskę dostarcza wiele satysfakcji – setki obiektów mostowych, kilometry dróg, torów kolejowych i tramwajowych, niezliczone wręcz budowle w mniejszych i większych miastach. Polska zmieniła się nie do poznania, a my z dumą możemy powiedzieć, że uczestniczyliśmy w realizacji wielu kluczowych obiektów w kraju. Sika na polskim rynku istnieje od 25 lat i w ciągu tego ćwierćwiecza nieustannie się rozwijała. Jesteśmy globalnym koncernem chemicznym specjalizującym się w rozwoju i produkcji kompleksowych systemów, technologii i produktów do klejenia, uszczelniania, tłumienia, wzmacniania, naprawy i ochrony konstrukcji w budownictwie oraz przemyśle. Przedstawiamy nasze wartości, które pozwoliły nam uzyskać wiodącą pozycję na rynku..Dalej

Przyczyny i metody zapobiegania błędom ludzkim w inżynierskiej działalności budowlanej
Część I: Klasyfikacja i źródła błędów

Działalność inżynierska wymaga podejmowania decyzji przy stosunkowo dużym stopniu ryzyka, wynikającym zarówno z niepewności i częstego braku pełnych danych projektowych, jak również z wpisanej w psychologiczną naturę człowieka skłonności do popełniania błędów. Skala budowlanych obiektów inżynierskich oraz szeroki, wieloaspektowy zakres ich oddziaływania na środowisko sprawiają, że decyzje błędnie podjęte przez inżyniera budowlanego mogą mieć poważne konsekwencje finansowe, prawne, środowiskowe i społeczne. Błędy ludzkie są nieuniknione, mogą być one rezultatem zarówno działań, jak i zaniechań człowieka. Do niedawna uważano nawet, że skoro projektant, wykonawca i użytkownik obiektu budowlanego są ludźmi, to wszystkie awarie i katastrofy obiektów budowlanych są pośrednio lub bezpośrednio związane z działaniami człowieka. Autorzy współczesnych opracowań szacują jednak, że błędy ludzkie są przyczyną ok. 70–90% awarii i katastrof budowlanych.dalej

 

Zaprojektowanie i budowa nowego nabrzeża z przyległymi placami składowymi na terenie Portu Gdańsk – DCT T2

Projekt o nazwie „Zaprojektowanie i budowa nowego nabrzeża z przyległymi placami składowymi na terenie Portu Gdańsk – DCT T2” powstał z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na obsługę oceanicznych statków kontenerowych oraz celem ustanowienia skutecznej konkurencji dla Portów Europy Północnej i Zachodniej.
Terminal T2 został zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie działającego od 2007 roku głębokowodnego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk (Deepwater Container Terminal Gdańsk) posiadającego zdolność przeładunkową na poziomie 1,5 mln TEU. Przeprowadzona inwestycja w zrealizowanym zakresie (faza I) zwiększa zdolność przeładunkową całego terminala do 3 mln TEU, a docelowo po przeprowadzeniu fazy II, dla której zrealizowano roboty przygotowawcze terenu, zdolność wzrośnie do ok. 4 mln TEU. dalej

Jubileusz 70-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT

Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie obchodzi jubileusz 70-lecia. Wydział jest jednym z trzech pierwszych wydziałów Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie powołanej 1 grudnia 1946 roku. Trzeciego września 1956 roku Rada Ministrów uchwałą obowiązującą od początku roku akademickiego 1956/57 podniosła Szkołę Inżynierską do rangi Politechniki Szczecińskiej. Od 1 stycznia 2009 roku decyzją Sejmu RP został utworzony Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, powstały z połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej. Dziś Wydział Budownictwa i Architektury jest największym z 10 wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie..Dalej

Popularność oraz kryteria wyboru systemów stropowych w Polsce, część I

Rynek systemowych produktów stropowych stanowi tematykę o charakterze techniczno-ekonomicznym, praktycznie nie podejmowaną przez ekonomistów. O ile publikuje się na tematy związane z kierunkami i trendami we współczesnym budownictwie, to dla menedżerów działających w tym segmencie rynku znana autorowi literatura nie dostarcza wielu danych.
Tymczasem zadania i wymagania, jakie odbiorcy stawiają przed systemami stropowymi wskazują, iż obok funkcji czysto konstrukcyjnych, które nazwać możemy ogólnobudowlanymi, stropy jako przegrody zaspokajać będą różne potrzeby klientów na rynku budowlanym. W związku z powyższym, stropy będą stanowić materiał badawczy nie tylko dla specjalistów z zakresu budownictwa, lecz także ekonomistów, czego przykładem jest badanie przeprowadzone przez Wydział Ekonomiczny Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej dotyczące wybranych aspektów rynku rozwiązań stropowych w Polsce. W części 1 artykułu przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące popularności poszczególnych systemów stropowych oferowanych na rynku polskim, natomiast część 2 publikacji zostanie poświęcona kryteriom wyboru systemu stropowego. 4


"Przegląd Budowlany" poleca:
 
 

Ochrona i naprawa konstrukcji z betonu
komentarz do PN-EN 1504

Autorzy: Lech Czarnecki, Paweł Łukowski, Andrzej Garbacz

PWN, Warszawa 2016

Praca stanowi obszerne kompendium wiedzy o naprawach i ochronie konstrukcji betonowych, a zarazem przystępny komentarz, wręcz przewodnik wprowadzający czytelnika i użytkownika w zawiłości 10-częściowej normy PN-EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji budowlanych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności”. Na podstawie bardzo bogatego studium literatury światowej i krajowej oraz własnych doświadczeń Autorzy przedstawili bardzo aktualną problematykę napraw i ochrony konstrukcji betonowych w kontekście wymagań i zaleceń PN-EN 1504. Cytowane w pracy, dobrze wybrane, fragmenty normy są opatrzone komentarzem ułatwiającym zrozumienie i praktyczne wykorzystanie zaleceń normowych. Na podkreślenie zasługuje zamieszczenie w książce spisu tematycznie związanych i cytowanych norm europejskich z serii EN, międzynarodowych z serii ISO, polskich norm PN, norm niemieckich DIN, brytyjskich BS, francuskich NF, amerykańskich ASTM oraz dokumentów Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN).

Budownictwo a środowisko
Projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych
Wydawnictwo Zarządu Oddziału PZITB, Poznań 2017

Autorzy: Praca zbiorowa, redakcja Zbigniew Bromberek

Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2016

Publikacja prezentuje rezultaty badań wykonanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, głównie przez doktorantów Studium Doktoranckiego „Budownictwo a Środowisko” oraz współpracujących z nimi badaczy. Wiodącymi tematami niniejszej monografii są projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych. Niniejsza monografia została podzielona na dwie części, z których pierwsza prezentuje: modernizm, jego genezę i efekty jako środowisko naszych miast; próby twórczego dostosowania estetyki elewacji wielkopłytowej do wymogów i potrzeb współczesnego użytkownika; problemy wynikające z ponad pięćdziesięcioletniego użytkowania konstrukcji wielkopłytowych. Część druga zawiera rozdziały przedstawiające problematykę nowoczesnego projektowania konstrukcji. W poszczególnych rozdziałach przeczytamy: o barierach wejścia i umacniania pozycji przedsiębiorstwa na rynku budowlanym; o wzmacnianiu sprężonej płyty kanałowej […]

Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 2015-2016
Autor: Artur Kisiołek

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna,
Poznań-Środa Wielkopolska 2017

Publikacja obok walorów o znaczeniu technicznym, do których należy syntetyczna prezentacja wybranych systemów stropowych, stanowi oryginalną analizę rynku produktów stropowych, koncentrując się na kwestiach marketingowych. Można ją z całym przekonaniem polecić dla szeroko pojętego grona uczestników procesu budowlanego, w tym głównie projektantów, wykonawców oraz ostatecznych nabywców.
Zaletą recenzowanej pracy jest to, iż przedstawia problematykę widzianą w dwóch płaszczyznach. Autor z jednej strony jako inżynier wykazuje znakomitą znajomość zagadnień technicznych, z drugiej zaś jako ekonomista sprawnie porusza się w obszarze reguł rynkowych, a zwłaszcza działań marketingowych.Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015