Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

 
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2018 >>

2018-07/8

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
 
>> Spis treści 7-8/2018
>>

Summaries in English
7-8/2018

>>

Indywidualne rozwiązania ULMA Construction
do budowy wieżowców – ULMA

>>

Rusztowanie PERI UP Easy
zdało egzamin celująco! – PERI

>>

Szalunek ścienny ALFA
– rozwiązanie uniwersalne – PALISANDER

>>

Szybkość deskowania
w nowym wymiarze – DOKA

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

REKLAMA

xx

eurobudowa


dbd

 

Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”

Od 9 do 11 maja br. w Kielcach-Cedzynie odbywała się XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” zorganizowana przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kielce.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Instytut Techniki Budowlanej, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa i Politechnika Świętokrzyska. Konferencję objęły także patronatem Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa: Mazowiecka, Małopolska, Śląska i Świętokrzyska. dalej

O odbiorach technicznych rusztowań w kontekście uprawnień budowlanych

Roboty budowlane wykonywane na rusztowaniach zaliczane są do grupy prac szczególnie niebezpiecznych. Potwierdzają to statystyki publikowane przez Państwową Inspekcję Pracy, szacuje się, że corocznie przyczyną większości wypadków śmiertelnych i ciężkich w budownictwie jest upadek z wysokości, w tym z rusztowań. Wypadki związane z użytkowaniem rusztowań zdarzają się najczęściej podczas eksploatacji i wykonywania robót na rusztowaniach, drugą grupą są wypadki wynikające z niewłaściwego montażu konstrukcji rusztowania. Przyczyną sporej części wypadków jest porażenie prądem na rusztowaniu w wyniku kontaktu z niewłaściwie zabezpieczonymi instalacjami elektrycznymi. Statystyki wypadkowe publikowane przez PIP, a także informacje dotyczące katastrof budowlanych konstrukcji wsporczych wykonywanych z elementów rusztowań brutalnie ukazują, że konstrukcje te są najczęściej pobłażliwie traktowane, zarówno w czasie montażu, jak i eksploatacji – wszak to tylko tymczasowo ustawione „rurki” dalej

Analiza wybranych technologii bezwykopowej renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Zagadnienie renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi jest optymalnym rozwiązaniem w terenach miejskich i mocno zurbanizowanych, w których nie bez znaczenia pozostaje aspekt społeczny, mający na celu minimalizację utrudnień dla mieszkańców podczas prowadzonych robót. Metody bezwykopowych napraw rurociągów umożliwiają przywrócenie sprawności, szczelności, drożności oraz nośności tych rurociągów, przy stosunkowo niewielkiej ingerencji w otaczające środowisko..Dalej

Indywidualne rozwiązania ULMA Construction do budowy wieżowców

Budowa ogromnych wieżowców na świecie od kilku lat trwa w najlepsze. Miasta pną się w górę, przekraczając coraz to nowe granice ludzkich wyobrażeń i możliwości. Architektura wieżowców to zdecydowanie znak naszych czasów. Nowe miasta stają do wyścigu, bo tak wysokie budynki są symbolem nowoczesności, atrakcyjności i dobrej kondycji finansowej, co z kolei przyciąga kolejnych inwestorów. Coraz wyższe drapacze chmur zachwycają swoją potęgą, formą, często stając się dziełem sztuki architektonicznej, największą atrakcją turystyczną miast i wyjątkowym punktem widokowym. Nowatorskie konstrukcje wymagają od dostawcy deskowań opracowywania doskonałych rozwiązań produktowych, umożliwiających dostosowanie się do dowolnej geometrii obiektu. Firma ULMA Construction od lat pracuje w tym sektorze, oferując swoim klientom nie tylko zaawansowane technologicznie produkty ale także profesjonalne usługi w zakresie projektowania deskowań oraz logistyki, jak również wszechstronne doradztwo podczas montażu i eksploatacji naszych systemów na placu budowy. Dalej

Szalunek ścienny ALFA
– rozwiązanie uniwersalne

System szalunkowy ALFA przeznaczony jest do wykonywania ścian, słupów i wszelkich pionowych elementów konstrukcyjnych. Znajduje zastosowanie na budowach kubaturowych, przemysłowych i inżynieryjnych. Wszechstronny zakres wykorzystania systemu to zasługa parametrów konstrukcyjnych i wytrzymałościowych samego szalunku.Dalej

 

 

Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego i Konferencja Naukowa Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych – Wałcz 2018

Od 6 do 8 września 2018 roku odbędą się w Wałczu w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich XX Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego organizowane od 1999 roku przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Poznaniu. Tradycją Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego jest wymiana poglądów i doświadczeń praktyków i naukowców na temat oceny organizacyjno-technicznych uwarunkowań zagospodarowania terenów zurbanizowanych. Od V warsztatów organizowana jest również Konferencja Naukowa „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”. Pomysłodawcą organizowania warsztatów, a w późniejszym czasie również konferencji był mgr inż. Zbigniew Augustyniak, który działa przy ich organizacji nieprzerwanie od dwudziestu lat. dalej

Zasady wykonywania i odbioru robót żelbetowych zbiorników w oczyszczalniach ścieków

Wszędzie tam, gdzie powierzchnia betonu narażona jest na oddziaływanie czynników destrukcyjnych występuje korozja betonu, która z kolei przyczynia się do korozji zbrojenia umieszczonego w tym betonie, a także potęguje skutki popełnionych błędów na etapie projektowania, wykonywania oraz eksploatacji obiektu budowlanego. Przyczynia się także do obniżenia niezawodności i trwałości tych obiektów. Potwierdzają to wieloletnie analizy danych o zagrożeniach, awariach i katastrofach, wykonywane przez Instytut Techniki Budowlanej [1].
Termin korozja betonu oznacza nieodwracalne zmiany właściwości betonu zachodzące w wyniku oddziaływania agresywnego środowiska zewnętrznego lub też w wyniku destrukcyjnych procesów zachodzących między niektórymi składnikami cementu albo cementu i kruszywa (korozja wewnętrzna betonu). 4

Rusztowanie PERI UP Easy
zdało egzamin celująco!

Na budowie II etapu kompleksu Business Garden Poznań po raz pierwszy na większą skalę zastosowano nowy system rusztowania ramowego firmy PERI – PERI UP Easy (rys. 1).
Zlokalizowany w obrębie ulic Marcelińskiej, Kolorowej, Łubieńskiej i Bułgarskiej na poznańskim Marcelinie Business Garden Poznań to nowoczesny kompleks biurowo-usługowy z wewnętrznym ogrodem. Został zaprojektowany w sposób zapewniający komfortowe środowisko pracy.
Cały kompleks składa się z 9 budynków, które oferują 80 000 m2 powierzchni biurowych i usługowych. Realizacja przedsięwzięcia została podzielona na dwa etapy. Pierwszy, rozpoczęty w 2013 roku, a zakończony w 2015 roku, obejmował budowę 4 budynków o łącznej powierzchni ok. 42 000 m2. Budowa drugiego etapu obejmującego pięć 7-kondygnacyjnych budynków biurowych (B5, B6, B7, B8, B9) o łącznej powierzchni 46 000 m2 i wolno stojącego budynku parkingowego (P1) rozpoczęła się w 2017 roku i ma zakończyć się w lutym 2019 roku. Aktualnie roboty na budowie II etapu kompleksu Business Garden Poznań wchodzą w końcową fazę. Dalej

Szybkość deskowania
w nowym wymiarze

Wiele osób obserwujących rynek szalunkowy uważa, że nic przełomowego w szalunkach się już nie pojawi, bo dotarliśmy do granic możliwości w ramach obecnych technologii. Od czasu do czasu pojawia się jednak coś nowego czy to pod względem materiałów użytych, czy samej konstrukcji produktów. W roku 2012 Doka pokazała światu swój nowy system stropowy i to od razu w 2 wersjach: na głowicy zwykłej i opadowej. Kampanię informacyjną w Polsce i w Europie rozpoczęto w 2013 roku, nasi klienci mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć produkt. Dalej


"Przegląd Budowlany" poleca:
 
 

BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case Study

Autorzy: Dariusz Kasznia,
Jacek Magiera,
Paweł Wierzowiecki

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 2018

BIM to najgorętszy temat światowego budownictwa ostatnich lat. Ta nowoczesna, zyskująca w wielu krajach popularność, metodologia realizowania inwestycji budowlanej pozwala budować efektywniej i w sposób bardziej ekologiczny. BIM nie dotyczy tylko budynków, ale wszystkich obiektów budowlanych. BIM to również zmiana relacji inwestor–projektant–wykonawca, czyli nowy wymiar współpracy wszystkich stron zaangażowanych w realizację inwestycji budowlanej. Ponieważ BIM jest stosunkowo nową metodologią, która w Polsce dopiero „raczkuje”, ilość dostępnych materiałów w języku polskim jest bardzo ograniczona, stąd pomysł na napisanie tej książki. Pozycja ta jest skierowana do wszystkich uczestników procesu budowlanego – projektantów, wykonawców i inwestorów, a w szczególności do przedstawicieli inwestora publicznego. Naszym celem jest dostarczenie podstawowych informacji o BIM, które umożliwią uruchomienie inwestycji publicznej zgodnie z tą metodologią, z uwzględnieniem obowiązującej w Polsce ustawy Prawo zamówień publicznych oraz związanych z nią innych dokumentów i regulacji. W kolejnych rozdziałach znajdziecie Państwo omówienie najważniejszych zagadnień związanych z BIM oraz pokazanie podstawowych rozwiązań stosowanych podczas wdrożenia. Książka wskazuje reguły, które powinno się stosować podczas realizacji projektu zgodnie z metodologią BIM i uczulić na potencjalne niebezpieczeństwa. Jednym z pomysłodawców tej publikacji jest Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny PZITB i wielki propagator BIM w Polsce. Książka ma charakter przystępnego poradnika skierowanego do osób praktycznie funkcjonujących w środowisku BIM. Wytyczne opisane w książce są autorską adaptacją do warunków polskich standardów zagranicznych wraz obszernym komentarzem i case study głównych problemów, które w praktyce napotyka się we wdrożeniu BIM.

Rozbiórki budynków i budowli

Autorzy: Anna Rawska-
-Skotniczny, Artur Margazyn

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2017

Nowe budynki, drogi i infrastruktura powstają coraz częściej tam, gdzie do niedawna były zlokalizowane stare, szczególnie zaniedbane obiekty budowlane. Decyzje o rozbiórkach całkowitych lub częściowych są podejmowane zazwyczaj wtedy, gdy budynków nie opłaca się doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego lub jest to trudne. Ponadto rozbiórki są wykonywane, gdy budynek jest nieużytkowany, zniszczony lub niewykończony i nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia. Roboty takie czasem są implikowane zagrożeniami i awariami budowlanymi. Kwalifikacja obiektu do rozbiórki jest zwykle podejmowana na podstawie analizy wielu czynników, z których najważniejszą rolę odgrywają finanse. Techniczna niemożność przebudowy przy współczesnych środkach technicznych występuje bardzo rzadko, zasadniczo zachodzi po poważnej katastrofie budowlanej, gdy elementy zostały bezpowrotnie zniszczone i muszą zostać wymienione na nowe. W takim wypadku materiał z rozbieranej konstrukcji trafia na złom, jest przetwarzany na inne cele lub utylizowany. Znacznie częściej konstrukcje są przebudowywane, co pociąga za sobą konieczność rozbiórki częściowej, podczas robót remontowo-modernizacyjnych zwykle konieczne są bowiem mniejsze lub większe zmiany geometrii ścian czy stropów. W niektórych przypadkach wystarczy zmiana poszycia dachowego lub ściennego, aby budynek nadal pełnił przewidziane dla niego funkcje, zgodne z wymaganiami współczesnych warunków technicznych. W takiej sytuacji uszkodzone lub zniszczone elementy należy wzmocnić, zabezpieczyć przed korozją i pożarem, jeśli jest to możliwe i opłacalne, lub wymienić na nowe. Publikacja systematyzuje wiedzę na temat prowadzenia prac budowlanych przy rozbiórkach obiektów, w tym przygotowania dokumentacji całego procesu. Kładzie silny nacisk na zachowanie warunków bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót rozbiórkowych.

Absolwenci
Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia
w dziedzinie architektury i budownictwa

Publikacja jest książką o dokonaniach grona architektów i inżynierów budownictwa Politechniki Gdańskiej. Album prezentuje dwadzieścia osiem obiektów użyteczności publicznej, architektonicznych i infrastrukturalnych, w zdecydowanej większości charakterystycznych, rozpoznawalnych punktów w przestrzeni publicznej Trójmiasta i kilku miast Polski, niejednokrotnie stanowiąc ich współczesną ikonę.

Album do nabycia
w cenie 73,50 brutto, w siedzibie ZG PZITB w Warszawie,
ul. Świętokrzyska 14,
kontakt:
Agnieszka Poterańska apoteranska@zgpzitb.org.pl lub 22 827 02 51


ś

Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015