Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Przegląd Budowlany
 

2016-12

Spokojnych, Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnym gronie
oraz spełnienia marzeń i planów w Nowym Roku 2017
życzy Redakcja


Od przewodniczącego PZITB
Ryszarda Trykosko

Szanowne
Koleżanki i Koledzy
,
Nieubłaganie zbliżamy się do końca 2016 roku. Za chwilę Święta Bożego Narodzenia oraz
nadchodzący Nowy 2017 Rok sprawią, że większą część czasu poświęcimy sobie, swojej rodzinie, najbliższym. Spędzimy tradycyjnie najmilsze w roku chwile, dokonamy rocznych podsumowań. Stąd i ja, kierując do Was Koleżanki i Koledzy te kilka słów, spróbuję dokonać podsumowania tego, co udało nam się w mijającym 2016 roku wspólnie zrealizować w naszych społecznych działaniach na rzecz środowiska i otoczenia, w którym działamy. Rozpocznę od stwierdzenia, że rok 2016 był dla nas rokiem szczególnym, gdyż w pierwszym
kwartale dokonaliśmy wyboru nowych przewodniczących w 24 na 28 oddziałów, stało się to dzięki zmianom w statucie, w którym została wprowadzona dwukadencyjność. Odchodzącym przewodniczącym serdecznie dziękuję za wspólną pracę przez wiele lat, nowo wybranym gratuluję i życzę wytrwałości w działaniu na rzecz Związku. Ważnym, jeśli nie najważniejszym momentem w mijającym roku, było zorganizowanie 49. Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB 3–5 czerwca w Olsztynie, na którym powierzono mi ponownie obowiązki przewodniczącego Związku przez okres kadencji 2016–2020. Ponowny wybór
jest dla mnie wielkim wyróżnieniem i ogromną satysfakcją, ale i wielką odpowiedzialnością. dalej

Wpływ korozji na zagrożenia
i awaryjność obiektów budowlanych

Obiekty budowlane w czasie eksploatacji narażone są często na niekorzystne działanie środowiska i korozji. Procesy niekorzystnego działania korozji na tworzywa konstrukcyjne wpływają na bezpieczeństwo, niezawodność
i użyteczność konstrukcji. Obniżają one też trwałość konstrukcji tych obiektów. W zależności od rodzaju konstrukcji
oraz warunków eksploatacji występują bezpośrednie i pośrednie oddziaływania korozyjne. Powodują one duże zniszczenia konstrukcji, a nawet wywołują ich awarie i katastrofy [1–12]. Na korozję narażone są szczególnie zbiorniki i silosy na ciecze i na materiały sypkie oraz kominy i wieże, mosty i wiadukty, a także budowle przemysłowe oraz specjalne. Eksploatowane są one od wielu lat w różnych dziedzinach gospodarki narodowej. Najwięcej takich obiektów eksploatowanych jest w zakładach przemysłowych, spożywczych, specjalnych i gospodarki komunalnej..Dalej

Otwarcie po modernizacji
Centralnej Siedziby PERI Polska

Na początku listopada 2016 roku miało miejsce otwarcie nowej hali wystawowej i centrum szkoleniowego
oraz modernizacja dotychczasowej hali firmy PERI Polska w Płochocinie pod Warszawą. Ta wymagająca realizacja budowlana trwała dokładnie rok, a jej efektem jest imponujące, najnowocześniejsze centrum logistyczne i szkoleniowe. O tym, jak ważne było to wydarzenie, świadczy blisko 400 przybyłych gości, wśród nich familia założycielska Schwörer z Weissenhorn, przedstawiciele władz lokalnych i kluczowi klienci polskiego oddziału firmy.dalej

 

Klasyczne i aktywne urządzenia
piorunochronne

W ostatnich 20 latach pojawiła się nowa generacja piorunochronów oferujących bardzo dużą strefę ochronną. Stwarza to zwłaszcza dla obiektów o dużej kubaturze i powierzchni pokusę zastąpienia klasycznej ochrony odgromowej przez nowe propozycje. Można w ten sposób zmniejszyć koszty materiałowe i instalacyjne. Weryfikacja zapewnień producentów o dużej strefie ochronnej piorunochronów aktywnych możliwa jest zazwyczaj dopiero po wielu latach, gdyż uderzenie pioruna w obiekt niski zdarza się bardzo rzadko. Często impulsem do zastosowania
niekonwencjonalnej ochrony odgromowej są względy estetyczne. Instalacja klasyczna jest bardziej
widoczna na obiekcie, składa się z większej liczby elementów niż instalacja niekonwencjonalna. Należy jednak uwzględnić stan prawny. W budownictwie obowiązują w tym zakresie surowe reguły. To właśnie dzięki nim katastrofy budowlane w naszym kraju są bardzo rzadkie. dalej

Systemy prętowo-cięgnowe składanych przekryć małych obiektów sportowych

Powstaje coraz więcej niewielkich obiektów sportowych przeznaczonych dla popularnego uprawiania tenisa,
siatkówki, czy piłki nożnej. Chętnie są one rozgrywane na wolnym powietrzu, ale w naszym klimacie niezbędne
jest też zapewnienie okresowej izolacji od warunków zewnętrznych zarówno w okresie zimy, jak i w upalne letnie dni. Takie sprzeczne wymagania spełnić mogą tylko obiekty z częściowo lub całkowicie składanymi konstrukcjami przekryć i ścian zewnętrznych. Szczególnie przydatne do realizacji takich urządzeń wydają się być lekkie systemy prętowo-cięgnowe. .Dalej

XVI Krajowy Zjazd
Naukowo-Techniczny
Młodej Kadry PZITB oraz konferencja „Buduj Bezpiecznie”

W dniach 14–16. X 2016 roku odbył się XVI Krajowy Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Lublinie. PZITB Oddział Lublin już po raz drugi zorganizował to ważne dla młodych inżynierów i techników ogólnopolskie wydarzenie. Spotkania te mają charakter cykliczny i od 2009 roku organizowane są przez kolejne oddziały co pół roku. W XVI Zjeździe wzięło udział 63 delegatów z 18 oddziałów PZITB.Zjazd rozpoczął się 14.X w Auli Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej konferencją pt. „Buduj bezpiecznie”. Sekretarz Koła Młodych PZITB przy Politechnice Lubelskiej Joanna Kwiecińska oraz
wiceprzewodniczący Maciej Flak przywitali zaproszonych gości oraz delegatów. Spośród gości honorowych
przemówienie wygłosił m.in. sekretarz generalny PZITB Wiktor Piwkowski. 4

 

2016-12

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 12/2016
>>

Summaries in English
12/2016

>> Studenci ZUT w Szczecinie odnawiają Miejski Ośrodek Wychowawczy
>> Obiekty inżynierskie krajów
Wyszehradzkiej Czwórki
>> Bezpieczna budowa
– Rozwiązania BHP Palisander
>> Jordahl & Pfeifer
– wytyczamy kierunki rozwoju
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2017 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

REKLAMA

xx

eurobudowa

REKLAMA
dbd

 


"Przegląd Budowlany" poleca:

Nowoczesny standard energetyczny budynków
Autor: Robert Geryło

Wydawnictwo Polcen,
Warszawa 2015

Książka omawia obowiązujące rygorystyczne wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać nowe i przebudowywane budynki mające na celu uzyskanie maksymalnej oszczędności energii.
Nowoczesny standard energetyczny budynków to:
• racjonalny poziom innowacyjności energetycznej z maksymalnym wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (OZE);
• optymalny poziom izolacyjności cieplnej przegród i szczelności obudowy;
• maksymalny komfort cieplny (zdrowotny) spełniający wymagania higieniczno-sanitarne zgodnie z przepisami.

Wyznacznikiem wysokiej efektywności energetycznej jest racjonalnie niski poziom zapotrzebowania na energię.
Poradnik odpowiada na trzy podstawowe pytania:
• co określa wskaźnik zapotrzebowania budynku na energię?
• jak ocenić opłacalność przykładowych rozwiązań technicznych?
• jak zapewnić wysoki standard energetyczny budynku?

Wielka płyta,
analiza skuteczności podwyższania efektywności energetycznej

Autor: Anna Ostańska

Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2016

W książce zawarto szereg analiz eksploatacyjnych i wskazano konkretne zakresy działań proenergetycznych, opartych na oryginalnej dwupoziomowej koncepcji monitorowania efektów termomodernizacji, za pomocą termografii skojarzonej. Rozwiązanie to wykorzystuje analizę wyników połączonych badań termograficznych. Na ich podstawie autorka opracowała praktyczne narzędzia w formie szablonu diagnostycznego – STEB i szablonu planowania energetycznego. Proponowane w szablonie planowania ProEnergo działania są możliwe do zrealizowania w warunkach polskich.
Opisana w książce procedura może być skutecznie wykorzystywana przez samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe i służby nadzoru budowlanego oraz podmioty działające w sferze gospodarki energetycznej. Stanowi też zasób wiedzy interdyscyplinarnej dla zainteresowanych uczniów, studentów, naukowców, właścicieli/zarządców, projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru, rzeczoznawców budowlanych i majątkowych oraz pośredników nieruchomości.

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi
Autor: Tadeusz Urban

Wydawnictwo PWN,
Warszawa 2015

Książka dotyczy tradycyjnych metod wzmacniania konstrukcji żelbetowych takimi materiałami jak beton i zbrojenie metaliczne (stal). Autor reprezentuje punkt widzenia konstruktora, który przede wszystkim dba o to, żeby konstrukcja zapewniała spełnienie wymagań dotyczących stanów granicznych nośności i użytkowalności. Kładzie bardzo duży nacisk na zastosowania praktyczne, metody obliczania i projektowania wzmocnień, a także na metody ich wykonania.
W książce przedstawiono:
możliwości tradycyjnych materiałów, które pod wieloma względami, zwłaszcza cenowymi, mogą konkurować ze współcześnie wprowadzanymi na rynek materiałami kompozytowymi;
przepisy norm stosowanych przy wzmacnianiu;
metody wzmacniania prawie wszystkich podstawowych elementów konstrukcji, które mogą wymagać wzmocnienia.
Książka, oparta na licznych badaniach eksperymentalnych przeprowadzonych w laboratorium i/lub na budowach, jest przeznaczona dla inżynierów zajmujących się rzeczoznawstwem, ekspertyzami i projektowaniem konstrukcji żelbetowych. Skorzystają z niej również studenci i wykładowcy kierunku budownictwo.


 

 


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015