Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

 
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2019 >>

2019-01

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
 
>> Spis treści 01/2019
>>

Summaries in English
1
/2019

>>

Szpital Uniwersytecki Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-Prokocimiu – WARBUD

>>

Rusztowanie PERI UP Easy
zdało egzamin celująco! – PERI

>>

Szalunek ścienny ALFA
– rozwiązanie uniwersalne – PALISANDER

>>

Szybkość deskowania
w nowym wymiarze – DOKA

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

REKLAMA

xx

eurobudowa


dbd

 

Nagroda PZITB
im. Prof. Aleksandra Dyżewskiego

Jak co roku, PZITB przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i praktyczne z zakresu inżynierii przedsięwzięć inwestycyjnych i procesów budowlanych. Patronem nagrody jest wybitny inżynier i naukowiec prof. Aleksander Dyżewski (1893–1970), który ukształtował w Polsce naukowe podstawy technologii i organizacji robót budowlanych. Sylwetkę patrona nagrody PZITB – prof. Aleksandra Dyżewskiego przedstawił jego uczeń i współpracownik dr inż. Zbigniew Tyczyński w artykule umieszczonym w „Przeglądzie Budowlanym” 6/2013. Profesor swoje doświadczenia zawodowe z wielu budów i funkcji w firmach budowlanych łączył z działalnością naukową, kształceniem inżynierów budownictwa i twórczością akademicką. Nagroda ma więc dwie kategorie: za osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia praktyczne. Nagrody w obu kategoriach są corocznymi, indywidualnymi i jednorazowymi. Mają znaczenie prestiżowe, a ich wręczanie odbywa się uroczyście podczas Konferencji Naukowej w Krynicy. .dalej

Konkurs PZITB Białystok i Politechniki Białostockiej na najlepsze prace dyplomowe

23 listopada br. w budynku INNO-EKO-TECH Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej odbyło się wręczenie nagród XXIV Konkursu „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych kierunku Budownictwo”. Konkurs zorganizowany został przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział w Białymstoku oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. W tegorocznej edycji konkursu po raz trzeci w konkursowych szrankach wzięli udział absolwenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Zgłoszone do konkursu prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie zostały wykonane w roku akademickim 2016/2017 i były oceniane w następujących kategoriach: praca projektowa, praca analityczna i praca badawcza. dalej

Konstrukcje kominów przemysłowych
do odprowadzania
odsiarczonych spalin

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego tlenkami siarki, tlenkami azotu i pyłem są spaliny z elektrowni i elektrociepłowni opalanych węglem kamiennym lub brunatnym. Zakwaszenie atmosfery powoduje głównie SO2, którego zawartość w spalinach nieoczyszczonych może dochodzić nawet do 6000 mg/m3. Podstawową metodą ochrony środowiska naturalnego pod tym względem była przez wiele lat dyspersja spalin z otaczającym powietrzem. Aby uzyskać właściwy efekt, budowano bardzo wysokie kominy przemysłowe, których wysokość przekraczała nawet 300 m. W Polsce były to najczęściej kominy jednoprzewodowe z żelbetowym, monolitycznym trzonem nośnym. Dalej

 

 

Oddział Małopolski PZITB
w Krakowie

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie istnieje od 1948 roku, chociaż genezy jego powstania można szukać jeszcze w końcu XIX wieku. Wtedy to powstało Krakowskie Towarzystwo Techniczne (KTT), skupiające inżynierów różnych specjalności. Po odzyskaniu niepodległości, w maju 1934 r. powstał Polski Związek Inżynierów Budowlanych zrzeszający inżynierów związanych z budownictwem. W listopadzie 1935 r. powstał – z inicjatywy Bronisława Kopycińskiego – Oddział PZIB w Krakowie. Pierwszym prezesem zarządu Oddziału Krakowskiego został Henryk Dudek. Wiceprezesem był inż. Izydor Stella-Sawicki, który równocześnie pełnił funkcję prezesa KTT. dalej

Ocieplenia budynków a program
„Czyste Powietrze”

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), branżowa organizacja czołowych producentów materiałów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków, opublikowało na swojej stronie www.systemyocieplen.pl apel o aktualizację założeń rządowego programu „Czyste Powietrze”. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że ocieplenie ścian zewnętrznych jest niezbędne do walki ze smogiem, ponieważ może ograniczyć konsumpcję energii cieplnej w budynku nawet o połowę. Eksperci zalecają więc wymianę pieca dopiero po ociepleniu domu. 4

Ugięcia i zarysowanie betonowych belek zbrojonych prętami HFRP

Pręty FRP (Fibre Reinforced Polymer) stają się coraz bardziej powszechnym zamiennikiem zbrojenia stalowego w konstrukcjach budowlanych, którym stawia się wysokie wymagania dotyczące nośności i trwałości. Pręty kompozytowe są często stosowane do zbrojenia betonowych elementów konstrukcyjnych narażonych na oddziaływanie agresywnego środowiska, takich jak fundamenty, falochrony i inne obiekty nadbrzeżne oraz budowle w oczyszczalniach ścieków.
Pręty kompozytowe wytwarzane są metodą pultruzji z ciągłych włókien spajanych żywicą epoksydową lub poliestrową. Technologia ta opiera się na przeciągnięciu materiału przez zestaw dysz kształtujących pasma włókien, które później zostają zanurzone w żywicy i formowane jako pręty gładkie. Następnie pręty są owijane tzw. rovingiem (ciągłymi włóknami ułożonymi jednokierunkowo) pełniącym rolę użebrowania. Materiały kompozytowe charakteryzują się wysokim stosunkiem wytrzymałości do gęstości oraz wysokim stosunkiem modułu sprężystości podłużnej do poprzecznej. W zależności od materiału włókien wyróżnia się pręty aramidowe (AFRP), węglowe (CFRP), szklane (GFRP) i bazaltowe (BFRP). Właściwości produktów FRP można dowolnie kształtować, dobierając rodzaj i orientację włókien oraz stosunek objętości włókien do żywicy w kompozycie budowlanym. 4

"Przegląd Budowlany" poleca:
 
 

Dynamika budowli

Autor: Krzysztof Gromysz

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2017

Zagadnienia związane z obliczeniami dynamicznymi nie zawsze są intuicyjne. Wynika to z faktu, że często nie zachodzi liniowa zależność między obciążeniem a przemieszczeniem. Często niewielka zmiana parametrów obciążenia może powodować nieproporcjonalnie duże zmiany sił wewnętrznych. Dlatego też tak ważne jest świadome posługiwanie się modelami konstrukcji. Książka w przystępny sposób prezentuje podstawowe informacje dotyczące obliczeń dynamicznych oraz zjawisk obserwowanych w konstrukcjach obciążanych dynamicznie, które przyszły lub już praktykujący inżynier może swobodnie wykorzystać w praktyce. Wszystkie rozważania prowadzone są od podstawowych założeń do końcowego opisu, a poszczególne partie materiału autor podsumowuje konkretnymi przykładami obliczeniowymi. Przyjęto konsekwentną zasadę stopniowego wprowadzania materiału. Podstawowe pojęcia dotyczące obliczeń dynamicznych są zdefiniowane w odniesieniu do układów o jednym stopniu swobody, a następnie uogólniane na układy o dwóch i trzech stopniach swobody oraz na układy o dowolnej liczbie stopni swobody. Studiowanie ułatwią również dodatki znajdujące się na końcu podręcznika. Dzięki nim czytelnik uniknie konieczności poszukiwania informacji dotyczących mechaniki i matematyki w źródłach zewnętrznych. Podręcznik może służyć zatem do samodzielnego studiowania. Położono szczególny nacisk na zrozumienie fizycznych aspektów omawianych zagadnień. Wymagało to zastosowania spójnego zapisu matematycznego – stąd w książce pojawiły się liczne wzory. Przyjęto jednak możliwie prosty zapis matematyczny. Rysunki zamieszczone w książce stanowią dodatkowe ułatwienie w przyswajaniu wiedzy.

Uszkodzenia i naprawy przegród budowlanych w aspekcie izolacyjności termicznej

Autorzy: Paweł Krause, Tomasz Steidl

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2017

Oszczędność energii na etapie użytkowania budynków związana z ogrzewaniem i chłodzeniem wymaga stosowania coraz lepszych rozwiązań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Aby sprostać wymaganiom obowiązujących przepisów, a także rosnącym oczekiwaniom inwestorów i użytkowników, planowane do wykonania prace powinny być odpowiednio i fachowo przygotowane oraz zrealizowane. Nad poprawnością wykonawstwa powinien czuwać zarówno kierownik budowy, jak i inspektor nadzoru inwestorskiego. Nieodzowny jest także nadzór autorski, aby projektant mógł w porę zareagować i skorygować ewentualne rozbieżności między projektem a wykonawstwem. Niniejsze opracowanie dostarcza aktualną wiedzę nt. rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych typowych przegród budowlanych, a także oceny stanu ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków oraz uszkodzeń i napraw elementów budowlanych – pomocną w osiągnięciu tego celu. Wybrane problemy zilustrowano przykładami pochodzącymi z wykonanych realizacji stanowiących dokumentację ekspercką autorów. Podane przykłady zainspirowane zostały przez współpracujących z nimi inżynierów budowlanych i architektów, którzy na co dzień borykają się z problemami remontów i dociepleń istniejących budynków.
Książka skierowana jest do wszystkich uczestników procesu budowlanego zajmujących się wdrażaniem poprawy efektywności energetycznej obiektów budowlanych. Opisywana tematyka z pewnością zaciekawi także rzeczoznawców budowlanych zajmujących się budownictwem ogólnym oraz fizyką budowli, a także zarządców nieruchomości i właścicieli budynków, w których konieczna jest poprawa efektywności energetycznej. Opracowanie może również stanowić doskonałą pozycję wspomagającą naukę studentów wydziałów architektury, budownictwa i inżynierii środowiska

Absolwenci
Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia
w dziedzinie architektury i budownictwa

Publikacja jest książką o dokonaniach grona architektów i inżynierów budownictwa Politechniki Gdańskiej. Album prezentuje dwadzieścia osiem obiektów użyteczności publicznej, architektonicznych i infrastrukturalnych, w zdecydowanej większości charakterystycznych, rozpoznawalnych punktów w przestrzeni publicznej Trójmiasta i kilku miast Polski, niejednokrotnie stanowiąc ich współczesną ikonę.

Album do nabycia
w cenie 73,50 brutto, w siedzibie ZG PZITB w Warszawie,
ul. Świętokrzyska 14,
kontakt:
Agnieszka Poterańska apoteranska@zgpzitb.org.pl lub 22 827 02 51


ś

Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015