Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

 
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2018 >>

 

2018-05 PB

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
 
>> Spis treści 5/2018
>>

Summaries in English
5/2018

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

REKLAMA

xx

eurobudowa


dbd

 

Od przewodniczącego PZITB
Ryszarda Trykosko

Koleżanki i Koledzy,

nastała długo oczekiwana wiosna. Corocznie, kiedy przyroda budzi się do nowego życia, kiedy wita nas wiosennymi barwami i promieniami słońca, wstępuje w nas optymizm, większa chęć do życia, do podejmowania nowych działań i wyzwań. Pozwólcie zatem, że w tym pogodnym, wiosennym nastroju skreślę kilka słów do majowego numeru „Przeglądu Budowlanego”.
Dokonaliśmy, jako Zarząd Główny PZITB, podsumowania minionego 2017 roku. Miło mi zakomunikować, że zrealizowaliśmy założone cele i projekty. Cieszy pozytywna ocena zarówno działalności merytorycznej, jak i sytuacji finansowej Związku. To dobry prognostyk na kolejny rok naszej pracy.
Dziękuję wszystkim za wkład pracy i społeczne zaangażowanie. dalej

Jubileusz 50-lecia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-
-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

5 kwietnia 2018 roku odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji 50-lecia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Złoty Jubileusz w życiu Wydziału to niepowtarzalna okazja do refleksji, analiz i podsumowań. Galę Jubileuszową rozpoczęło wystąpienie dziekana Wydziału dr. hab. inż. Jana Kempy, prof. UTP, który przedstawił aktualny stan Wydziału, plany na przyszłość i perspektywy dalszego rozwoju. Wiele ciepłych słów do całej społeczności akademickiej i zgromadzonych gości skierował J.M. rektor – prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński. Podczas gali nie mogło zabraknąć powrotu do przeszłości i informacji na temat historii Wydziału, którą opowiedział prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – prorektor ds. współpracy z otoczeniem, który pełnił funkcję dziekana Wydziału w latach 1990–1993, 1996–2002 oraz 2008–2016.
Bardzo ciekawy wykład na temat pionierskiego znaczenia dwóch mostów przez Brdę w Bydgoszczy wygłosił gość specjalny obchodów jubileuszowych – prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski. Wzruszające wystąpienie, pełne refleksji i wspomnień miał pierwszy dziekan Wydziału – doc. dr inż. Tadeusz Kabata, który wspominał początki działalności Wydziału oraz podkreślił zaangażowanie w utworzenie Wydziału środowiska bydgoskiego, mocno odczuwającego brak kadry budowlanej w regionie..Dalej

Budowa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu wzorem dla samorządów rozważających wykorzystanie formuły PPP

6 kwietnia 2018 roku przedstawiciele Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odebrali symboliczny klucz do nowego gmachu swojego urzędu. Generalnym wykonawcą był Warbud. Wystarczyły niecałe dwa lata – a dokładnie 20 miesięcy – od momentu uzyskania pozwolenia na budowę, żeby gmach sądu został oddany do użytku 6 miesięcy przed terminem umownym. 9000 m3 betonu, 600 ton stali i intensywna praca ekipy Warbudu przyniosła efekt w postaci pierwszej inwestycji Skarbu Państwa zrealizowanej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Kluczowym kryterium oceny ofert była cena. Od początku należało optymalizować rozwiązania architektoniczne i budowlane pod kątem kosztów eksploatacji budynku. Partnerstwo Publiczno-Prywatne to praca zespołowa wielu specjalistów – projektantów, budowlańców, późniejszego zarządcy, ale również finansistów i prawników. Wszystko po to, by dostarczyć optymalny produkt pod względem jakości i ceny.dalej

 

IX Konferencja Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych

21–23 marca 2018 roku na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się IX Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Ministra Infrastruktury, Marszałka Województwa Lubuskiego, Komitetu Nauki PZITB oraz Rektora UZ „Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych”.
Podczas trzydniowych obrad zaprezentowane zostały wyniki badań i wymiana doświadczeń dotyczących renowacji budynków, rewitalizacji zasobów budowlanych, problemów remontowych budowli, adaptacji obiektów na cele użytkowe oraz innych zagadnień towarzyszących tematyce konferencji. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. Biliński, po tej konferencji zostanie Honorowym Przewodniczącym Komitetu Naukowego, a od następnej konferencji przewodniczącym Komitetu Naukowego będzie prof. Leonard Runkiewicz. dalej

Oddział PZITB w Bielsku-Białej

powstał w 1954 roku. Na zebraniu 26 maja 1954 roku w świetlicy Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowego nr 4 w Bielsku-
-Białej wybrany został pierwszy Zarząd Oddziału. W zebraniu uczestniczyło około 150 osób – pracowników państwowych przedsiębiorstw z rejonu Bielska-Białej, Cieszyna, Czechowic, Żywca, Andrychowa i Kęt.
Działalność Oddziału na przestrzeni ubiegłego wieku była prowadzona w ramach tamtejszych możliwości i istniejących warunków społeczno-politycznych. Po zmianach ustrojowych w latach 90. XX wieku zmieniły się też zasady i warunki działalności. Zlikwidowane zostały koła zakładowe, powstały koła terenowe zrzeszające członków Oddziału prowadzących samodzielną działalność gospodarczą.
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym na kadencję 2016–2020 13.03.2016 roku wybrany został przewodniczący – Przemysław Pępek i nowy zarząd Oddziału. Obecnie stan członków wynosi 229 osób skupionych w 7 kołach, 4 kołach terenowych, 2 kołach zakładowych i kole seniorów. 4

Problemy eksploatacyjne związane z zastosowaniem przegród szklano-
-metalowych w obiektach budowlanych

Przegrody szklano-metalowe zyskują w ostatnich latach coraz większą popularność w inwestycjach związanych z obiektami biurowymi i użyteczności publicznej. W myśl założeń normowych powinny one tworzyć lekkie i ciągłe przekrycia, umożliwiając dostęp dużej ilości naturalnego światła do wnętrz budynku [8]. Muszą spełniać szereg warunków technicznych charakterystycznych dla ścian zewnętrznych lub zadaszeń, w zależności od tego, do jakiej funkcji zostały przewidziane. W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z zastosowaniem tego typu przegród przy rozbudowie zabytkowego obiektu, zlokalizowanego w ścisłym centrum miasta, przy bardzo ograniczonych możliwościach logistycznych montażu. Wnioski wynikające z artykułu mogą stać się cenną wskazówką dla projektantów, którzy podejmują się projektowania takich konstrukcji, nie mając świadomości konsekwencji późniejszej ich eksploatacji, a także możliwości napraw lub wymian elementów uszkodzonych, które na tym etapie są nieuniknione. Wady projektowe polegające na nieuwzględnianiu zewnętrznych oddziaływań na takie konstrukcje oraz procesów fizykalnych przebiegających w ich wnętrzu oraz otoczeniu przekładają się bezpośrednio na późniejszy etap wykonawstwa oraz użytkowania obiektów budowlanych. Dalej


"Przegląd Budowlany" poleca:
 
 

BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case Study

Autorzy: Dariusz Kasznia, Jacek Magiera,
Paweł Wierzowiecki

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 2018

BIM to najgorętszy temat światowego budownictwa ostatnich lat. Ta nowoczesna, zyskująca w wielu krajach popularność, metodologia realizowania inwestycji budowlanej pozwala budować efektywniej i w sposób bardziej ekologiczny. BIM nie dotyczy tylko budynków, ale wszystkich obiektów budowlanych. BIM to również zmiana relacji inwestor–projektant–wykonawca, czyli nowy wymiar współpracy wszystkich stron zaangażowanych w realizację inwestycji budowlanej. Ponieważ BIM jest stosunkowo nową metodologią, która w Polsce dopiero „raczkuje”, ilość dostępnych materiałów w języku polskim jest bardzo ograniczona, stąd pomysł na napisanie tej książki. Pozycja ta jest skierowana do wszystkich uczestników procesu budowlanego – projektantów, wykonawców i inwestorów, a w szczególności do przedstawicieli inwestora publicznego. Naszym celem jest dostarczenie podstawowych informacji o BIM, które umożliwią uruchomienie inwestycji publicznej zgodnie z tą metodologią, z uwzględnieniem obowiązującej w Polsce ustawy Prawo zamówień publicznych oraz związanych z nią innych dokumentów i regulacji. W kolejnych rozdziałach znajdziecie Państwo omówienie najważniejszych zagadnień związanych z BIM oraz pokazanie podstawowych rozwiązań stosowanych podczas wdrożenia. Książka wskazuje reguły, które powinno się stosować podczas realizacji projektu zgodnie z metodologią BIM i uczulić na potencjalne niebezpieczeństwa. Jednym z pomysłodawców tej publikacji jest Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny PZITB i wielki propagator BIM w Polsce. Książka ma charakter przystępnego poradnika skierowanego do osób praktycznie funkcjonujących w środowisku BIM. Wytyczne opisane w książce są autorską adaptacją do warunków polskich standardów zagranicznych wraz obszernym komentarzem i case study głównych problemów, które w praktyce napotyka się we wdrożeniu BIM.

Rozbiórki budynków i budowli

Autorzy: Anna Rawska-
-Skotniczny, Artur Margazyn

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2017

Nowe budynki, drogi i infrastruktura powstają coraz częściej tam, gdzie do niedawna były zlokalizowane stare, szczególnie zaniedbane obiekty budowlane. Decyzje o rozbiórkach całkowitych lub częściowych są podejmowane zazwyczaj wtedy, gdy budynków nie opłaca się doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego lub jest to trudne. Ponadto rozbiórki są wykonywane, gdy budynek jest nieużytkowany, zniszczony lub niewykończony i nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia. Roboty takie czasem są implikowane zagrożeniami i awariami budowlanymi. Kwalifikacja obiektu do rozbiórki jest zwykle podejmowana na podstawie analizy wielu czynników, z których najważniejszą rolę odgrywają finanse. Techniczna niemożność przebudowy przy współczesnych środkach technicznych występuje bardzo rzadko, zasadniczo zachodzi po poważnej katastrofie budowlanej, gdy elementy zostały bezpowrotnie zniszczone i muszą zostać wymienione na nowe. W takim wypadku materiał z rozbieranej konstrukcji trafia na złom, jest przetwarzany na inne cele lub utylizowany. Znacznie częściej konstrukcje są przebudowywane, co pociąga za sobą konieczność rozbiórki częściowej, podczas robót remontowo-modernizacyjnych zwykle konieczne są bowiem mniejsze lub większe zmiany geometrii ścian czy stropów. W niektórych przypadkach wystarczy zmiana poszycia dachowego lub ściennego, aby budynek nadal pełnił przewidziane dla niego funkcje, zgodne z wymaganiami współczesnych warunków technicznych. W takiej sytuacji uszkodzone lub zniszczone elementy należy wzmocnić, zabezpieczyć przed korozją i pożarem, jeśli jest to możliwe i opłacalne, lub wymienić na nowe. Publikacja systematyzuje wiedzę na temat prowadzenia prac budowlanych przy rozbiórkach obiektów, w tym przygotowania dokumentacji całego procesu. Kładzie silny nacisk na zachowanie warunków bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót rozbiórkowych.

Konstrukcje murowe wg Eurokodu 6
i norm związanych. Tom 3

Autorzy: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2017

Konstrukcje murowe są i najprawdopodobniej nadal będą najczęściej wykonywanymi w szeroko pojętym budownictwie powszechnym. Przez wieki rzemiosło i sztuka murarska ewoluowały, a wiek XX przyniósł prawdziwą rewolucję w zakresie teorii konstrukcji, materiałów i technologii wznoszenia konstrukcji murowanych, stawiając je na równi ze stalowymi czy żelbetowymi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych elementów murowych i zapraw współczesne mury stały się o wiele mniej masywne, spełniając, oprócz wymogów nośności i stateczności, także dość ostre wymagania w zakresie izolacyjności termicznej i akustycznej. W serii „Konstrukcje murowe” autorzy kompleksowo prezentują zalecenia zawarte w Eurokodzie 6. Przystępnie opisują wykonane badania, modele analityczne oraz wytyczne z norm różnych krajów. Trzeci tom książki poświęcony jest przede wszystkim zagadnieniu zbrojonych konstrukcji murowych. Omówione zostało ono w podziale na podstawowe trzy rodzaje obciążeń. Czytelnik poznaje podstawy projektowania, wymagania konstrukcyjne oraz zasady wykonawstwa zbrojonych części konstrukcji murowych poddanych: zginaniu, ścinaniu oraz ścinaniu ze ściskaniem, a także ściskaniu osiowemu oraz mimośrodowemu. W niniejszym opracowaniu czytelnik znajdzie ponadto wiele przydatnych informacji na temat sprawdzania stanu granicznego użytkowalności murowanych ścian. Dzięki temu opracowaniu student, a także praktykujący inżynier pozna: podstawowe rodzaje zarysowań ścian murowanych – w zależności od sposobu ich obciążenia, aktualny stan badań, najważniejsze zalecenia normowe. Publikacja została wzbogacona o opracowane na podstawie wymagań Eurokodu 6 algorytmy projektowania zilustrowane licznymi przykładami, rysunkami i tablicami, a także fotografiami pochodzącymi z doświadczeń własnych autorów. Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów wydziałów budownictwa, inżynierii środowiska oraz architektury, a także wykładowców i pracowników naukowych tych kierunków. Praktyczne aspekty wykonawstwa i projektowania sprawiają, że jest pomocna także projektantom, wykonawcom oraz inspektorom nadzoru budowlanego. Warto również zapoznać się z poprzednimi tomami „Konstrukcji murowych” dotyczącymi m.in. projektowania niezbrojonych ścian murowanych obciążonych pionowo lub siłą skupioną, a także ścian usztywniających lub narażonych na wysokie temperatury.


ś

Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015