Telefon: (+48 22) 826 67 00
Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Telefon: (+48 22) 826 67 00                Email: biuro@przegladbudowlany.pl

image 

Autor: Genowefa Zapotoczna-Sytek

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, 2019

Pod takim tytułem ukazała się książka wydana przez Stowarzyszenie Producentów Betonów, która pokazuje drogę dochodzenia do obecnego, wysokiego poziomu polskiego przemysłu autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) od momentu zapoczątkowania produkcji tego wyrobu budowlanego w 1951 r. do dzisiaj. Na obecną pozycję ABK składają się zarówno prace badawcze dotyczące ABK, duża skala jego produkcji oraz stosowania w Polsce, jak i eksport wytwórni oraz linii produkcyjnych do wielu krajów świata. Książka przybliża wkład polskiej myśli naukowo-technicznej w rozwój autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce, Europie i na świecie oraz nazwiska wielu wspaniałych ludzi i firm, dzięki którym powstała polska szkoła betonu komórkowego. 14 rozdziałów tworzy logiczną całość książki, gdyż systematycznie wprowadzają czytelnika w historię powstającego w Polsce nowego materiału budowlanego, jakim jest autoklawizowany beton komórkowy (ABK) wraz z kolejnymi jego etapami rozwoju. We wprowadzeniu autorka zawarła najważniejsze dane związane z historią produkcji ABK i jego rozwojem w kraju. Nie pominęła roli Stowarzyszenia, jaką odegrało w historii betonu komórkowego. Autorka szczegółowo scharakteryzowała historię zaplecza badawczego od powstania Centralnego Laboratorium Lekkich Tworzyw, aż do powstania Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Betonów CEBET. Przedstawiła również ważne zagadnienia związane z opracowaniem nowych polskich technologii ABK jak: BLB, PGS, SW i UNIPOL. Szczególnie podkreśliła wiodącą rolę z nazwiska niektórych pracowników CEBET-u, którzy brali udział we wdrażaniu polskich technologii w kraju i za granicą. Cennym jest również przypomnienie pozytywnej roli, jaką odegrały w tym zakresie takie firmy jak ZREMB ze swoimi oddziałami czy BIPRODEX oraz FABEX-ZREMB. Autorka nie pominęła również bardzo ważnej roli szkoleniowo- -wydawniczej, jaką spełniał Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów łącznie z zorganizowanymi konferencjami „jadwisińskimi”, podkreśliła rolę, jaką odgrywało powstałe w roku 1994 Stowarzyszenie Producentów Betonu z samodzielną Sekcją Betonów Komórkowych w rozwoju ABK – tego ekologicznego i nowoczesnego materiału budowlanego. W książce przedstawione są także aktualne zakłady produkujące ABK i ich właściciele. W pozytywnej opinii recenzenta prof. dr hab. inż. Jana Małolepszego treści ujęte w książce mogą służyć pomocą kadrze inżynieryjno-technicznej producentów ABK, instytutom badawczym, politechnikom oraz studentom innych wyższych uczelni. Pomysłodawcą „Historii” był dr h.c. Marek Małecki – prezes zarządu i dyrektor generalny SOLBET w Solcu Kujawskim. Publikacja została sfinansowana przez SOLBET Solec Kujawski.

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.