• Najnowszy numer

  Numer marcowo-kwietniowy „Przeglądu Budowlanego” prezentuje artykuły problemowe dotyczące m.in. katastrof budowlanych, konstrukcji żelbetowych, korozji ram stalowych w hali z 1938 roku, obliczeń powierzchni zabudowy i użytkowej, dostępności budynków mieszkalnych wielkopłytowych dla osób z ograniczona sprawnością, OZE, geotechniki , BIM, „patodeweloperki”, artykuły z Konferencji REMO 2022, BUDIN 2023. Zapraszamy do lektury - to ponad 130 stron wiedzy o nowoczesnym budownictwie.

  Czytaj więcej
 • Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021r. za publikację w „Przeglądzie Budowlanym” autor uzyskuje 40 punktów.
 • Zachęcamy do kupna prenumeraty

  zniżka 30% dla Studentów, Członków PZITB i PIIB.

  Czytaj więcej
 • Elektroniczne wydanie

  Zamówienie prenumeraty indywidualnej w wersji elektronicznej na rok 2023 należy składać TYLKO przez jeden z portali:
  www.nexto.pl
  www.e-kiosk.pl
  www.e-gazety.pl

  Cena rocznej prenumeraty w wersji elektronicznej wynosi 168,48 zł (brutto).

  Czytaj więcej
 • Numery Archiwalne

  Zapraszamy do archiwum a w nim wybrane artykuły w dostępie otwartym, zapraszamy do lektury

  Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Najnowszy numer

  Numer marcowo-kwietniowy „Przeglądu Budowlanego” prezentuje artykuły problemowe dotyczące m.in. katastrof budowlanych, konstrukcji żelbetowych, korozji ram stalowych w hali z 1938 roku, obliczeń powierzchni zabudowy i użytkowej, dostępności budynków mieszkalnych wielkopłytowych dla osób z ograniczona sprawnością, OZE, geotechniki , BIM, „patodeweloperki”, artykuły z Konferencji REMO 2022, BUDIN 2023. Zapraszamy do lektury - to ponad 130 stron wiedzy o nowoczesnym budownictwie. Czytaj więcej
 • Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021r. za publikację w „Przeglądzie Budowlanym” autor uzyskuje 40 punktów.

 • Zachęcamy do kupna prenumeraty

  zniżka 30% dla Studentów, Członków PZITB i PIIB.

  Czytaj więcej
 • Elektroniczne wydanie

  Zamówienie prenumeraty indywidualnej w wersji elektronicznej na rok 2023 należy składać TYLKO przez jeden z portali:
  www.nexto.pl
  www.e-kiosk.pl
  www.e-gazety.pl

  Cena rocznej prenumeraty w wersji elektronicznej wynosi 168,48 zł (brutto).

  Czytaj więcej
 • Numery Archiwalne

  Zapraszamy do archiwum a w nim wybrane artykuły w dostępie otwartym, zapraszamy do lektury

  Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
                  
                  
                  
                  
                  

Telefon: (+48 22) 826 67 00
Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Telefon: (+48 22) 826 67 00                Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Od przewodniczącej Marii Kaszyńskiej

Koleżanki i Koledzy, Oddajemy w wasze ręce kolejny numer „Przeglądu Budowlanego”. Poza artykułami naukowymi dużo miejsca poświęcamy w nim wspomnieniu o Profesorze Leonardzie Runkiewiczu, którego pożegnaliśmy w styczniu bieżącego roku. Profesor był wybitną postacią w naszym środowisku. Bardzo umiejętnie łączył pracę naukową w Instytucie Techniki Budowlanej i w Politechnice Warszawskiej z działalnością zawodową i stowarzyszeniową.

 

Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

Urodził się w 1939 r. w miejscowości Grabowiec-Góra na Zamojszczyźnie. Wykształcenie średnie otrzymał w 1956 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku, po czym wstąpił na Wydział Budownictwa Przemysłowego Politechniki Warszawskiej. W 1961 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Profesor Leonard Runkiewicz rozpoczął pracę rok wcześniej na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Budowlanej, w Katedrze Teorii Sprężystości i Plastyczności, kierowanej przez profesora W. Olszaka.

 

XXII Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA 2022

XXII Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA 2022 – Trwałość budowli i ochrona przed korozją odbyła się 13–14 października 2022 r. w hotelu Uroczysko w Cedzynie koło Kielc. Głównym organizatorem konferencji był Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego PZITB, a współorganizatorem – Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

 

Nowoczesne budownictwo sportowe – rewitalizacja Ośrodka Hutnik

Obiektem spełniającym wszystkie wymagania stawiane współczesnemu budownictwu jest bez wątpienia nowo powstały Ośrodek Hutnik Aktywna Warszawa. Inwestycja realizowana w latach 2019–2021, polegająca na jego rewitalizacji, została oceniona jako jedna z najciekawszych i otrzymała nagrodę II stopnia w kategorii „Obiekty Sportowe i Rekreacyjne” w Konkursie Budowa Roku PZITB.

 

Budimex zrealizuje Gazociąg Warszawski dla Gaz-System

Budimex podpisał umowę z GAZ-SYSTEM S.A. na generalną realizację Gazociągu Warszawskiego o długości 28 km w systemie „Buduj”. To kolejny gazociąg po zakończonym terminowo w 2022 roku odcinku Baltic Pipe, realizowany przez tego samego polskiego wykonawcę. Oferta Budimeksu została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza w grudniu 2022 roku.

 

Analiza zagrożenia, awarii i katastrof budowlanych oraz rola rzeczoznawców w ich likwidacji

W artykule przedstawiono wnioski z analiz zagrożeń, awarii i katastrof konstrukcji budowlanych, które wystąpiły w latach 1962–2020 oraz rolę rzeczoznawców budowlanych w ich usuwaniu. Skuteczne zapobieganie zagrożeniom, awariom i katastrofom budowlanym jest możliwe wtedy, gdy znane są pełne dane o obiektach, w których one wystąpiły oraz gdy znane są ich przyczyny. W tym celu praktycznie we wszystkich państwach gromadzone są i analizowane informacje o zagrożeniach, awariach i katastrofach budowlanych.

 

Ocena pracy żelbetowej konstrukcji podziemnego zbiornika na wodę

W pracy opisano przebieg nieniszczących badań konstrukcji podziemnego zbiornika na wodę oraz przeprowadzoną analizę statyczno-wytrzymałościową. W zakres wykonanych prac wchodziła pełna inwentaryzacja obiektu, badania nieniszczące ścian i stropu zbiornika oraz analiza numeryczna pracy całego obiektu z wykorzystaniem programu opartego na MES. Określono możliwość dalszego użytkowania zbiornika.

 

Uszkodzenia korozyjne spawanych ram stalowych w hali targowej z 1938 roku

Hala targowa wybudowana w roku 1938 ma część podziemną żelbetową posadowioną na drewnianych palach. Konstrukcję części nadziemnej stanowią spawane ramy stalowe o rozpiętości 19,60 m, zabezpieczone antykorozyjnie przez obetonowanie. Obetonowane fragmenty ram wystają ze ścian w formie pilastrów, wyprowadzone są także ponad dach. W pilastrach i obetonowaniach ponad dachem powstawały wielokierunkowe spękania. Badania przeprowadzone w 2016 roku wykazały, że przyczyną spękań jest pęcznienie produktów korozji na zewnętrznych pasach ram.

 

"Przegląd Budowlany"

poleca:
image
Historia autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce

Autor: Genowefa Zapotoczna-Sytek
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2019

Czytaj więcej
image
Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

Autorzy: Dorota Chwieduk, Maciej Jaworski
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2018

Czytaj więcej
image
Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie architektury
i budownictwa


Czytaj więcej

Numery Archiwalne Przeglądu Budowlanego

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.