Numer styczniowo – lutowy „PB” - ukaże się 4 lutego 2022 r.

Telefon: (+48 22) 826 67 00
Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Telefon: (+48 22) 826 67 00                Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Tytuł pracy (BOLD)
(wielkość czcionki 14 pkt.)

(odstęp 3 entery)

Imię i nazwisko Autora lub Autorów

Tytuł naukowy i zakład pracy Autora (np. Politechnika Szczecińska)

Streszczenie

Streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim. Tekst streszczenia nie powinien przekraczać 8 wierszy.

Wstęp

Tekst wstępu nie powinien przekraczać 10 wierszy.

1. TYTUŁ PIERWSZEGO ROZDZIAŁU (BOLD)

1.1. Tytuł podrozdziału (bold)

Tekst proszę składać czcionką zwykłą 12 pkt. lub 14 pkt. przy odstępie pojedynczym z odstępem międzywierszowym (1,25 cm). Poszczególne fragmenty tekstu należy zaczynać akapitem. Praca nie musi posiadać numeracji stron.

Wzory w tekście prosimy umieszczać centrując je w obrębie kolumny. Wielkość czcionki we wzorach nie powinna być wyższa niż tekst podstawowy tj. 12 pkt. Przed i za wzorem prosimy stosować światło – 12 punktowe, np.:

(1.2)

Rysunki w tekście prosimy umieszczać centrując w obrębie kolumny. Opisy wewnętrzne rysunków nie powinny być większe niż tekst podstawowy – tj. 12 pkt., np.:

Podpisy pod rysunkami należy składać czcionką 11 punktową


BIBLIOGRAFIA

(WERSALIKI BOLD 11 pkt.) wg następującego wzoru:

[1] Lipiński J.: Fundamenty pod maszyny. Arkady, Warszawa 1985.

[2] Chvatal T.: Neuer schnell erhartender Zement. Zement Kalk Gips, nr 8/1973.

Pozycje literatury należy składać czcionką 11 punktową na odstępie pojedynczym.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY

(WERSALIKI BOLD 11 pkt.) wg następującego wzoru:

[1] Projekt zamienny fundamentu młota MPM 16000 B. krakowskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego, Kraków 1978

[2] PN-86/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.

 

Jak przesłać artykuł?

 • e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pocztą na dyskietce lub płycie CD, DVD lub nośniku USB na adres redakcji:
  Redakcja „Przeglądu Budowlanego”,
  ul. Świętokrzyska 14 A,
  00-050 Warszawa

Prosimy pamiętać o podaniu dokładnego adresu zwrotnego Autora, na który po publikacji zostanie przesłany egzemplarz autorski.


Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie „Przegląd Budowlany”:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b) relacje podległości zawodowej,
  c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do wiadomości autora.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; ale czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

 

KRYTERIA OCENY PUBLIKACJI W MIESIĘCZNIKU „PRZEGLĄD BUDOWLANY”

ORYGINALNOŚĆ

 • wpływ na rozwój wiedzy i nauki w zakresie, którym objęta jest tematyka publikacji,
 • istotny wpływ na wykorzystanie wyników badań naukowych, ekspertyz naukowych w praktyce zawodowej inżynierów budownictwa i projektantów,
 • nowości w zakresie prezentowanej tematyki
 • innowacyjność rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych
 • wysoki poziom merytoryczny.

UKŁAD

 • logiczny układ treści i jasność wywodu:
  a) zgodność tytułu z treścią artykułu,
  b) streszczenie adekwatne do treści artykułu,
  c) wprowadzenie: cel publikacji i klarowność treści (wprowadzenie powinno zawierać podstawę opracowań, opis badań, hipotezy, algorytm),
  d) metody badań: dokładne wyjaśnia w jaki sposób otrzymano wyniki, odpowiedni dobór metod i przeprowadzenia badań, dokładność i rzeczowość opisu nowych metod,
  e) wyniki: logiczny i jasny sposób wyjaśnienia co stwierdzono w wyniku przeprowadzonych badań, prawidłowa analiza wyników,
  f) podsumowanie/wnioski: poparcie wniosków wynikami badań, wykazanie jak wyniki odnoszą się do oczekiwań i wcześniejszych badań, oraz czy wyniki badań potwierdzają czy zaprzeczają wcześniejszym teoriom, hipotezom,
  g) materiał graficzny (rysunki, wykresy, zdjęcia i tabele): czy zamieszczone rysunki, fotografie i tabele jasno ilustrują wyniki badań i czy są zrozumiałe dla czytelnika,
  czy są istotne dla zilustrowania treści artykułu.

WCZEŚNIEJSZE BADANIA

 • zamieszczenie odniesień do bibliografii.

ZAGADNIENIA ETYCZNE

 • wykluczenie plagiatu.

UWAGA!

Artykuł po przesłaniu do redakcji zostanie oddany do recenzji. Wydanie opinii
i zakwalifikowanie artykułu do publikacji trwa około 2 miesięcy.

Druk recenzji i deklaracji

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.