• Najnowszy numer

  Numer majowo - czerwcowy zwiera artykuły z konferencji: Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo” oraz Konferencji "BUDIN 2023", dodatkowo artykuły w stałych działach KONSTRUKCJE - ELEMENTY- MATERIAŁY, BEZPIECZEŃSTWO PRACY, GEOTECHNIKA. Zapraszamy do lektury ponad 140 stron - aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa.

  Czytaj więcej
 • Zgłoś artykuł przez
  Index Copernicus

  Czytaj więcej
 • Szanowni Państwo, Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autorzy za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Przegląd Budowlany” otrzymują 40 pkt.
 • Zachęcamy do kupna prenumeraty w wersji papierowej i elektronicznej

  Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
                  
                  
                  
                  
                  

Telefon: (+48 22) 826 67 00
Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Telefon: (+48 22) 826 67 00                Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Tunel pod Świną: wyzwanie dla wykonawców

Według Sławomira Skraby, kierownika budowy PORR S.A.: – Realizacja Tunelu Świnoujście to wymagające technologicznie i logistycznie wyzwanie angażujące ludzi z pasją, pomysłem i doświadczeniem – jednakże by móc zapewnić sukces naszemu zespołowi potrzebowaliśmy partnera sprawdzonego, z bogatym doświadczeniem oraz zapleczem materiałowo-projektowym. W wyniku rozmów techniczno- -handlowych wybór padł na zespół PERI Polska.

 

Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego rusztowań podczas prac budowlanych

W pracy przedstawiono warunki, które muszą zostać spełnione, aby rusztowanie budowlane spełniło swoją najważniejszą funkcję, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Problemy w prawidłowym utrzymaniu rusztowania mogą wynikać z posadowienia na słabym lub o nierównomiernym rozkładzie podatności podłożu, z nieprawidłowego ustawienia na podkładach i z niedokładnego montażu. Z tego powodu rusztowanie podczas eksploatacji może nierównomiernie osiadać, następuje zmiana jego geometrii i zmiana schematu statycznego. To natomiast powoduje, że pod wpływem obciążeń statycznych i dynamicznych wzrasta wytężenie elementów rusztowania lub konstrukcja wpada w drgania. Pojawienie się możliwości ruchu jest sygnałem, że stan techniczny rusztowania nie jest prawidłowy.

 

Kontrola infrastruktury mostowej z użyciem mobilnej aplikacji w związku z transportem maszyny TBM

Artykuł opisuje działania kontrolne dotyczące infrastruktury mostowej, jakie podjęte zostały przez autorów podczas nienormatywnego transportu drogowego elementów maszyny TBM. Maszyna miała być przewieziona od portu rzecznego k. Opola do m. Babica k. Rzeszowa, gdzie budowany jest tunel w ciągu drogi S19 Via Carpatia. Transport, w którym najcięższy pojazd miał ciężar prawie 500 ton, poruszał się po autostradach i drogach ekspresowych południowej i centralnej Polski. Na jego trasie zidentyfikowano prawie 400 obiektów mostowych, które poddano sprawdzeniu pod względem nośności i stanu technicznego. W opisywanych działaniach zastosowano innowacyjne rozwiązania chmurowe i mobilne, które pozwoliły na sprawne przeprowadzenie kontroli i zarządzanie całym procesem.

 

Modelowanie przedsięwzięć budowlanych w ujęciu harmonogramów 4D BIM z retrospektywą

W artykule przedstawiono problematykę harmonogramów budowlanych w ujęciu 4D BIM. W części dotyczącej harmonogramów klasycznych przedstawiono ponadczasowe znaczenie harmonogramów Adamieckiego uznawanych za podstawę metod sieciowych. Harmonogramy budowlane w ujęciu metody pracy równomiernej (metod potokowych) potraktowano jako podstawę selekcji oprogramowania klasy PMS w kontekście klasy modelu sieciowego i typów powiązań logicznych w notacji PDM. Konieczność posiadania przez program funkcjonalności tworzenia modeli opartych na zasadzie acyklicznego multigrafu dwupunktowego uznano za paradygmat. Zidentyfikowano dwanaście programów pozwalających dzięki temu na definiowanie więcej niż jednego powiązania logicznego pomiędzy dwoma procesami.

 

Badania betonowych elementów sprężonych zespolonych z nadbetonem

W artykule przedstawiono badania rozwarstwienia prefabrykowanych sprężonych belek betonowych. Głównym celem programu badań jest określenie wpływu kształtu zespolenia na zachowanie się belek zespolonych. Zbadano żebrowe prefabrykowane belki sprężone z pełnym zespoleniem, zerwaną adhezją i zerwaną adhezją oraz tarciem. Pomiary z wykorzystaniem technologii cyfrowej korelacji obrazu (DIC) wraz z analizą charakterystyki siła-przemieszczenie wykazały decydujący wpływ długości rozwarstwienia na pracę elementu. Powstawanie lokalnego poślizgu w płaszczyźnie zespolenia związane było z propagacją zarysowań giętnych i ukośnych. Zarysowanie dochodzące do strefy podparcia należy uznać za moment rozwarstwienia elementu zespolonego.

 

Wpływ hydroksyetylometylocelulozy (HEMC) na przebieg procesu krystalizacji gipsu

Wykazano, iż dodatek polimeru wpływa na właściwości gipsu. Jego dodatek wydłuża proces krystalizacji. Na podstawie równania Avramiego zaobserwowano dwa obszary wczesnego i późnego stadium krystalizacji gipsu. Uzyskane różne wartości parametru kinetycznego n-tego równania, wskazują na różny mechanizm wzrostu kryształów. Wraz ze wzrostem zawartości polimeru zauważono obniżenie wartości parametru K, co potwierdza, że HEMC zaburza nukleację i krystalizację gipsu.

 

Badania presjometryczne i ich zastosowanie w obliczeniach geotechnicznych

W artykule omówiono zastosowanie i sposób przeprowadzenia badań presjometrem Ménarda. Szczególną uwagę zwrócono na interpretację wyników badań, zestawiając w analizie porównawczej krzywą presjometryczną z wykresem fazowych osiadań fundamentu. Istotną częścią pracy są przykłady wykorzystania parametrów presjometrycznych przy wyznaczaniu nośności podłoża, wymiarowaniu fundamentów (w tym płyt pod turbiny wiatrowe) i przy projektowaniu kotwionych ścian oporowych.

 

Sukces szczecińskich studentów w USA

Studenci z Koła Naukowego „ACI West Pomeranian University Student Chapter” z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zdobyli pierwsze miejsce w zawodach FRC Bowling Ball 2023 Competition, które odbyły się na początku kwietnia 2023 roku w San Francisco podczas dorocznej konwencji Amerykańskiego Instytutu Betonu (American Concrete Institute – ACI).

 

"Przegląd Budowlany"

poleca:
image
Historia autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce

Autor: Genowefa Zapotoczna-Sytek
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2019

Czytaj więcej
image
Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

Autorzy: Dorota Chwieduk, Maciej Jaworski
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2018

Czytaj więcej
image
Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie architektury
i budownictwa


Czytaj więcej

Numery Archiwalne Przeglądu Budowlanego

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.