• Najnowszy numer

  Numer styczniowo - lutowy zwiera artykuły z trzech konferencji: Konferencji Naukowej "KRYNICA 2023”, Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo” oraz Konferencji "BUDIN 2023", dodatkowo artykuły w stałych działach KONSTRUKCJE - ELEMENTY- MATERIAŁY, BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Zapraszamy do lektury ponad 120 stron - aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa.

  Czytaj więcej
 • Zgłoś artykuł przez
  Index Copernicus

  Czytaj więcej
 • Szanowni Państwo, Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autorzy za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Przegląd Budowlany” otrzymują 40 pkt.
 • Zachęcamy do kupna prenumeraty w wersji papierowej i elektronicznej

  Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Najnowszy numer

  Numer styczniowo - lutowy zwiera artykuły z trzech konferencji: Konferencji Naukowej "KRYNICA 2023”, Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo” oraz Konferencji "BUDIN 2023", dodatkowo artykuły w stałych działach KONSTRUKCJE - ELEMENTY- MATERIAŁY, BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Zapraszamy do lektury ponad 120 stron - aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa. Czytaj więcej
 • Szanowni Państwo,Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autorzy za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Przegląd Budowlany” otrzymują 40 pkt.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
                  
                  
                  
                  
                  

Telefon: (+48 22) 826 67 00
Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Telefon: (+48 22) 826 67 00                Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Analiza zachowania się geozbrojenia w konstrukcjach odciążających przyczółki

W artykule podjęto, bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji, temat zachowania się w czasie przyczółków mostowych, które zaprojektowano z wykorzystaniem konstrukcji odciążających z gruntu zbrojonego geosyntetykami. Na dwóch przykładach przeanalizowano zmienność odkształceń w warstwach geosyntetycznych oraz temperatur wewnątrz bloku z gruntu zbrojonego, jak również przemieszczenia podatnego lica.

 

Charakterystyka geotechniczna osadów wysoczyzny morenowej napodstawie badań kampusu SGGW w Warszawie

W artykule, na przykładzie kampusu SGGW w Warszawie, przedstawione zostały kryteria identyfikacji warstw geotechnicznych na obszarze wysoczyzny morenowej, pozwalające na bardziej wiarygodną ocenę parametrów geotechnicznych poszczególnych warstw podłoża z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. W pracy wykorzystano wyniki badań terenowych, głównie CPT oraz DMT, które porównano z wynikami badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntów. Proponowana metoda podziału warstw geotechnicznych wraz z doborem odpowiednich parametrów gruntowych dla wydzielanych warstw zakłada zastosowanie podejścia bayesowskiego.

 

Od przewodniczącej Marii Kaszyńskiej

Koleżanki i Koledzy, Oddajemy w wasze ręce kolejny numer „Przeglądu Budowlanego”. Poza artykułami naukowymi dużo miejsca poświęcamy w nim wspomnieniu o Profesorze Leonardzie Runkiewiczu, którego pożegnaliśmy w styczniu bieżącego roku. Profesor był wybitną postacią w naszym środowisku. Bardzo umiejętnie łączył pracę naukową w Instytucie Techniki Budowlanej i w Politechnice Warszawskiej z działalnością zawodową i stowarzyszeniową.

 

Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

Urodził się w 1939 r. w miejscowości Grabowiec-Góra na Zamojszczyźnie. Wykształcenie średnie otrzymał w 1956 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku, po czym wstąpił na Wydział Budownictwa Przemysłowego Politechniki Warszawskiej. W 1961 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Profesor Leonard Runkiewicz rozpoczął pracę rok wcześniej na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Budowlanej, w Katedrze Teorii Sprężystości i Plastyczności, kierowanej przez profesora W. Olszaka.

 

XXII Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA 2022

XXII Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA 2022 – Trwałość budowli i ochrona przed korozją odbyła się 13–14 października 2022 r. w hotelu Uroczysko w Cedzynie koło Kielc. Głównym organizatorem konferencji był Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego PZITB, a współorganizatorem – Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

 

Nowoczesne budownictwo sportowe – rewitalizacja Ośrodka Hutnik

Obiektem spełniającym wszystkie wymagania stawiane współczesnemu budownictwu jest bez wątpienia nowo powstały Ośrodek Hutnik Aktywna Warszawa. Inwestycja realizowana w latach 2019–2021, polegająca na jego rewitalizacji, została oceniona jako jedna z najciekawszych i otrzymała nagrodę II stopnia w kategorii „Obiekty Sportowe i Rekreacyjne” w Konkursie Budowa Roku PZITB.

 

Budimex zrealizuje Gazociąg Warszawski dla Gaz-System

Budimex podpisał umowę z GAZ-SYSTEM S.A. na generalną realizację Gazociągu Warszawskiego o długości 28 km w systemie „Buduj”. To kolejny gazociąg po zakończonym terminowo w 2022 roku odcinku Baltic Pipe, realizowany przez tego samego polskiego wykonawcę. Oferta Budimeksu została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza w grudniu 2022 roku.

 

Analiza zagrożenia, awarii i katastrof budowlanych oraz rola rzeczoznawców w ich likwidacji

W artykule przedstawiono wnioski z analiz zagrożeń, awarii i katastrof konstrukcji budowlanych, które wystąpiły w latach 1962–2020 oraz rolę rzeczoznawców budowlanych w ich usuwaniu. Skuteczne zapobieganie zagrożeniom, awariom i katastrofom budowlanym jest możliwe wtedy, gdy znane są pełne dane o obiektach, w których one wystąpiły oraz gdy znane są ich przyczyny. W tym celu praktycznie we wszystkich państwach gromadzone są i analizowane informacje o zagrożeniach, awariach i katastrofach budowlanych.

 

"Przegląd Budowlany"

poleca:
image
Historia autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce

Autor: Genowefa Zapotoczna-Sytek
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2019

Czytaj więcej
image
Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

Autorzy: Dorota Chwieduk, Maciej Jaworski
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2018

Czytaj więcej
image
Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie architektury
i budownictwa


Czytaj więcej

Numery Archiwalne Przeglądu Budowlanego

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.