• Najnowszy numer

  Numer styczniowo - lutowy zwiera artykuły z trzech konferencji: Konferencji Naukowej "KRYNICA 2023”, Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo” oraz Konferencji "BUDIN 2023", dodatkowo artykuły w stałych działach KONSTRUKCJE - ELEMENTY- MATERIAŁY, BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Zapraszamy do lektury ponad 120 stron - aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa.

  Czytaj więcej
 • Zgłoś artykuł przez
  Index Copernicus

  Czytaj więcej
 • Szanowni Państwo, Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autorzy za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Przegląd Budowlany” otrzymują 40 pkt.
 • Zachęcamy do kupna prenumeraty w wersji papierowej i elektronicznej

  Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Najnowszy numer

  Numer styczniowo - lutowy zwiera artykuły z trzech konferencji: Konferencji Naukowej "KRYNICA 2023”, Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo” oraz Konferencji "BUDIN 2023", dodatkowo artykuły w stałych działach KONSTRUKCJE - ELEMENTY- MATERIAŁY, BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Zapraszamy do lektury ponad 120 stron - aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa. Czytaj więcej
 • Szanowni Państwo,Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autorzy za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Przegląd Budowlany” otrzymują 40 pkt.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
                  
                  
                  
                  
                  

Telefon: (+48 22) 826 67 00
Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Telefon: (+48 22) 826 67 00                Email: biuro@przegladbudowlany.pl

68. Krynicka Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

Od 24 do 28 września 2023 roku na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej gościliśmy uczestników 68. Krynickiej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Konferencja obejmowała swym zasięgiem merytorycznym szeroko rozumiane zagadnienia budownictwa. Część problemowa była poświęcona wyzwaniom budownictwa na terenach górniczych, pogórniczych i zdegradowanych, zaś w części ogólnej konferencji znalazły się następujące sesje tematyczne: budownictwa ogólnego (11), fizyki budowli (4), geotechniki (8), inżynierii materiałów budowlanych (8), inżynierii przedsięwzięć budowlanych (9), inżynierii komunikacyjnej: dróg (4), mostów (6), konstrukcji betonowych (9), konstrukcji metalowych (14), mechaniki konstrukcji i materiałów (6) oraz niezawodności konstrukcji (5).

 

II Konferencja „ Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w budownictwie”

26 i 27 października 2023 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu odbyła się druga edycja konferencji „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w budownictwie”, której organizatorami byli: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

Realizacja budynków w technologii druku 3D

Do niedawna drukarki 3D kojarzone były bardziej z gadżetami lub nabiurkowym sprzętem do wykonania makiet architektonicznych, niż z pełnowymiarowymi maszynami budowlanymi. Tymczasem metoda wznoszenia obiektów budowlanych za pomocą druku 3D przestała być już mrzonką marzycieli i stała się jedną z realnych technologii wykorzystywanych na placach budów.

 

Deskowania ULMA na kluczowej dla Koszalina inwestycji

Projektowanie wiaduktów wykonywanych metodami nasuwania podłużnego oraz nawisową staje się coraz bardziej popularne. Technologie te sprawdzają się przede wszystkim podczas konstruowania obiektów o dużych rozpiętościach przęseł oraz w miejscach, gdzie występują trudne warunki gruntowe.

 

Hałas jako szkodliwy czynnik w budownictwie

Artykuł porusza kwestię hałasu, który towarzyszy pracom budowlanym. Przedstawione zostały regulacje prawne, które określają dopuszczalne poziomy hałasu i sposoby jego mierzenia. Autorzy podkreślają, że hałas w miejscach prac budowlanych może być szczególnie uciążliwy, z powodu charakteru wykonywanych prac i stosowania ciężkiego sprzętu. W artykule opisano również negatywne skutki hałasu dla zdrowia, takie jak uszkodzenia słuchu, nadmierny stres i problemy z koncentracją. W związku z tym autorzy przedstawiają sposoby zabezpieczania przed hałasem, które można zastosować w trakcie prac budowlanych. Wśród tych sposobów są między innymi środki indywidualne, takie jak słuchawki czy nauszniki, oraz środki zbiorowe, takie jak ekrany akustyczne i ścianki dźwiękochłonne.

 

Charakterystyka przyczepności prętów GFRP i BFRP do betonu z dodatkiem zeolitu i metakaolinitu

Porównano zależności przyczepność-poślizg oraz mechanizmy zniszczenia dla betonu z dodatkami zeolitu i metakaolinitu w obecności prętów GFRP, BFRP i stalowych. Przyczepność prętów GFRP do betonu z dodatkiem metakaolinitu była o 50% większa niż do betonu zwykłego, natomiast przyczepność do betonu z zeolitem podobna. W przypadku prętów BFRP stwierdzono wzrost przyczepności o 7% dla betonu z metakaolinitem. Pręty BFRP miały większą przyczepność w stosunku do zbrojenia stalowego. Zmiana przyczepności prętów GFRP i BFRP była stopniowa, a poślizg był kilkukrotnie większy niż prętów stalowych.

 

Ocena jakości środowiska wewnętrznego oraz komfortu użytkowania w modułowym budynku przedszkola wybudowanego w standardzie pasywnym

Koncepcja standardu pasywnego zakłada stosowanie rozwiązań efektywnych energetycznie, które zapewniają zarówno komfortowe warunki wewnętrzne, jak i bardzo niskie zużycie energii. Autorzy artykułu przeprowadzili badanie empiryczne w modułowym budynku przedszkola wybudowanym w standardzie pasywnym, w którym skupili się na ocenie czterech głównych czynników jakości środowiska: komfortu termicznego, jakości powietrza wewnętrznego, komfort akustycznego i jakości oświetlenia naturalnego. W wytypowanej sali zabaw wykonano pomiary wybranych parametrów komfortu klimatycznego w dwóch sesjach pomiarowych w okresie zimowym i letnim. Uzyskane z pomiarów wartości wraz z informacjami zawartymi w dokumentacji obiektu posłużyły do wyznaczenia wskaźnika jakości środowiska wewnętrznego oraz funkcjonalnej oceny obiektu.

 

"Przegląd Budowlany"

poleca:
image
Historia autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce

Autor: Genowefa Zapotoczna-Sytek
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2019

Czytaj więcej
image
Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

Autorzy: Dorota Chwieduk, Maciej Jaworski
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2018

Czytaj więcej
image
Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie architektury
i budownictwa


Czytaj więcej

Numery Archiwalne Przeglądu Budowlanego

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.