• Najnowszy numer

  Numer marcowo - kwietniowy zwiera artykuły z konferencji: Konferencji Naukowo-Technicznej "Ekologia a Budownictwo" oraz Konferencji "BUDIN 2023", dodatkowo artykuły w stałych działach KONSTRUKCJE - ELEMENTY- MATERIAŁY, BIM, BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Zapraszamy do lektury ponad 130 stron - aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa.

  Czytaj więcej
 • Zgłoś artykuł przez
  Index Copernicus

  Czytaj więcej
 • Szanowni Państwo, Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autorzy za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Przegląd Budowlany” otrzymują 40 pkt.
 • Zachęcamy do kupna prenumeraty w wersji papierowej i elektronicznej

  Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
                  
                  
                  
                  
                  

Telefon: (+48 22) 826 67 00
Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Telefon: (+48 22) 826 67 00                Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Zakotwienia w dźwigarach kablobetonowych KBO, KBOS i KBS

Kablobetonowe dźwigary dachowe stosowane były w Polsce od połowy lat 50. do połowy lat 70. dwudziestego wieku. We wciąż istniejących obiektach ich liczbę oszacować można na kilka − kilkanaście tysięcy, stanowią zatem rozwiązanie, które należy traktować jako powszechne. Różnorodność stosowanych dźwigarów była ogromna, bowiem obok elementów ujętych w kolejnych katalogach konstrukcji sprężonych [1, 2, 3] pojawiały się nieskatalogowane projekty typowe (zwykle stosowane w pojedynczych realizacjach) oraz elementy zgodne z normami branżowymi, a także indywidualne rozwiązania nieobjęte typizacją (w tym niezrealizowane w praktyce).

 

Analiza nośności dźwigarów mostowych przed i po wzmocnieniu przy użyciu naprężonych taśm CFRP z zastosowaniem metody gradientowej

Badania doświadczalne przedstawione w tym artykule wykonano w ramach polsko-szwajcarskiego projektu „Innovative Structural Health Monitoring in Civil Engineering Infrastructure Sustainability”, akronim TULCOEMPA, realizowanego przez Politechnikę Łódzką we współpracy ze szwajcarskim instytutem badawczym EMPA Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Dübendorf. Głównym celem projektu było wykonanie pionierskiego wzmocnienia dźwigarów mostu w Szczercowskiej Wsi, przy użyciu naprężonych taśm kompozytowych CFRP z zastosowaniem innowacyjnej metody gradientowego kotwienia taśm.

 

Pomiar sił sprężających w elemencie kablobetonowym

W celu przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa istniejącej konstrukcji sprężonej jest wymagana znajomość wielkości sił sprężających w poszczególnych cięgnach, między innymi dlatego, że sprężenie zapobiega zarysowaniu lub redukuje szerokość rys, co ogranicza ekspozycje na czynniki zewnętrzne i zwiększa trwałość konstrukcji w trudnych warunkach środowiskowych. Ponadto określenie aktualnej wielkości sił sprężających jest niezbędne przy diagnostyce okresowej obiektów oraz przy projektowaniu napraw i wzmocnień konstrukcji, np. wynikających z potrzeby zwiększenia dopuszczalnych obciążeń.

 

Od przewodniczącej PZITB Marii Kaszyńskiej

Koleżanki i Koledzy, Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Przeglądu Budowlanego”. Cieszę się, że po zawirowaniach z punktacją za artykuły i objęciu przez Fundację PZITB wydawania wszystkich naszych branżowych czasopism otwierają się nowe perspektywy i nasze czasopisma z tyluletnią tradycją utrzymają się na rynku wydawniczym. Szczególne podziękowania i gratulacje pragnę złożyć Pani Redaktor Naczelnej „Przeglądu” Grażynie Furmańczyk-Ziemińskiej za tak wielkie zaangażowanie, heroiczne działania w trudnym okresie braku ministerialnych punktów i czasu pandemii oraz uzyskane nagrody. Życzę kolejnych wspaniałych lat „Przeglądowi” i sukcesów Pani Redaktor.

 

Targi BUDMA’2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

Od 1 do 4 lutego, na łącznej powierzchni 36 000 m2 , swoją ofertę zaprezentowało ponad 350 firm z 21 krajów. Pośród tysięcy profesjonalistów goszczących w Poznaniu, silną, jak co roku, grupę stanowili kupcy z najważniejszych sieci i grup zakupowych materiałów budowlanych z 17 państw, którzy w ramach Programu Hosted Buyers pojawili się na targach BUDMA już po raz dziewiąty.

 

Tworzenie planów ewakuacyjnych w istniejących oraz projektowanych budynkach

Program kierowany jest do projektantów oraz osób zajmujących się eksploatacją istniejących budynków użytku publicznego. Użytkownik ma możliwość tworzenia planów ewakuacji na istniejących rzutach kondygnacji bądź wykonania własnego rysunku przedstawiającego zadany obszar projektowy za pomocą narzędzi systemu ArCADia. Program udostępnia także bibliotekę z symbolami i tablicami z zakresu ochrony i ewakuacji w razie pożaru.

 

Zabytkowe budynki w stanie awaryjnym

W praktyce inżynierskiej często mamy do czynienia z obiektami budowlanymi mającymi status zabytków. Pojęcie „zabytek” w potocznym rozumieniu wydaje się proste, bowiem oznacza coś starego o znacznej wartości historycznej − w naszym przypadku budynek lub budowlę. Dla inżyniera oczywistą przesłanką jest tu objęcie danego obiektu ochroną prawną, najczęściej w postaci wpisania do rejestru zabytków.

 

Analiza usterek występujących podczas budowy linii kolejowych

Prawidłowa realizacja programów inwestycyjnych na polskiej sieci kolejowej wymaga od wszystkich uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego odpowiednich działań, zmierzających do terminowego zakończenia zaplanowanych przedsięwzięć budowlanych. Jednym z głównych etapów inwestycji budowlanej, który może generować najwięcej niepożądanych skutków (opóźnienia, dodatkowe koszty itp.) jest etap budowy [1]. Wynika to m.in. z dużego skomplikowania procesów budowlanych, technologiczności prac czy też zaangażowania wielu podmiotów (podwykonawców, dostawców) [2].

 

"Przegląd Budowlany"

poleca:
image
Historia autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce

Autor: Genowefa Zapotoczna-Sytek
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2019

Czytaj więcej
image
Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

Autorzy: Dorota Chwieduk, Maciej Jaworski
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2018

Czytaj więcej
image
Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie architektury
i budownictwa


Czytaj więcej

Numery Archiwalne Przeglądu Budowlanego

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.