• Najnowszy numer

  Numer marcowo - kwietniowy zwiera artykuły z konferencji: Konferencji Naukowo-Technicznej "Ekologia a Budownictwo" oraz Konferencji "BUDIN 2023", dodatkowo artykuły w stałych działach KONSTRUKCJE - ELEMENTY- MATERIAŁY, BIM, BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Zapraszamy do lektury ponad 130 stron - aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa.

  Czytaj więcej
 • Zgłoś artykuł przez
  Index Copernicus

  Czytaj więcej
 • Szanowni Państwo, Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autorzy za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Przegląd Budowlany” otrzymują 40 pkt.
 • Zachęcamy do kupna prenumeraty w wersji papierowej i elektronicznej

  Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
                  
                  
                  
                  
                  

Telefon: (+48 22) 826 67 00
Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Telefon: (+48 22) 826 67 00                Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Budimex zrealizuje Gazociąg Warszawski dla Gaz-System

Budimex podpisał umowę z GAZ-SYSTEM S.A. na generalną realizację Gazociągu Warszawskiego o długości 28 km w systemie „Buduj”. To kolejny gazociąg po zakończonym terminowo w 2022 roku odcinku Baltic Pipe, realizowany przez tego samego polskiego wykonawcę. Oferta Budimeksu została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza w grudniu 2022 roku.

 

Analiza zagrożenia, awarii i katastrof budowlanych oraz rola rzeczoznawców w ich likwidacji

W artykule przedstawiono wnioski z analiz zagrożeń, awarii i katastrof konstrukcji budowlanych, które wystąpiły w latach 1962–2020 oraz rolę rzeczoznawców budowlanych w ich usuwaniu. Skuteczne zapobieganie zagrożeniom, awariom i katastrofom budowlanym jest możliwe wtedy, gdy znane są pełne dane o obiektach, w których one wystąpiły oraz gdy znane są ich przyczyny. W tym celu praktycznie we wszystkich państwach gromadzone są i analizowane informacje o zagrożeniach, awariach i katastrofach budowlanych.

 

Ocena pracy żelbetowej konstrukcji podziemnego zbiornika na wodę

W pracy opisano przebieg nieniszczących badań konstrukcji podziemnego zbiornika na wodę oraz przeprowadzoną analizę statyczno-wytrzymałościową. W zakres wykonanych prac wchodziła pełna inwentaryzacja obiektu, badania nieniszczące ścian i stropu zbiornika oraz analiza numeryczna pracy całego obiektu z wykorzystaniem programu opartego na MES. Określono możliwość dalszego użytkowania zbiornika.

 

Uszkodzenia korozyjne spawanych ram stalowych w hali targowej z 1938 roku

Hala targowa wybudowana w roku 1938 ma część podziemną żelbetową posadowioną na drewnianych palach. Konstrukcję części nadziemnej stanowią spawane ramy stalowe o rozpiętości 19,60 m, zabezpieczone antykorozyjnie przez obetonowanie. Obetonowane fragmenty ram wystają ze ścian w formie pilastrów, wyprowadzone są także ponad dach. W pilastrach i obetonowaniach ponad dachem powstawały wielokierunkowe spękania. Badania przeprowadzone w 2016 roku wykazały, że przyczyną spękań jest pęcznienie produktów korozji na zewnętrznych pasach ram.

 

OZE przyszłością ciepłownictwa systemowego

Ciepłownictwo systemowe w Polsce wymaga szybkiej i gruntownej restrukturyzacji. Motorem działań proekologicznych jest nie tylko coraz większa świadomość społeczeństwa, ale również nowe wytyczne Unii Europejskiej i obecna sytuacja geopolityczna Polski. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii i ciepła jest jednym z ważniejszych wyzwań stawianych w obecnych czasach przed praktycznie całą Europą. Niestety Polska nie jest liderem tych zmian, dlatego w najbliższych latach należy koncentrować się na wdrażaniu innowacyjnych pomysłów, które od lat są z sukcesem wykorzystywane w innych krajach.

 

MIX technologii w służbie rewitalizacji

Coraz częściej stare budynki pofabryczne są rewitalizowane i przekształcane w tętniące życiem obiekty mixed used. Wymaga to dużego nakładu pracy i zastosowania specjalistycznych technologii geotechnicznych uzupełniających się nawzajem. W artykule przedstawiono na przykładzie obiektu Art Norblin połączenie ścian szczelinowych, baret, kolumn jet- -grouting i mikropali. Przedstawiono także bardzo istotne w przypadku otoczenia zabytkowych budynków zagadnienie monitoringu obudowy wykopu i osiadań sąsiednich zabudowań.

 

"Przegląd Budowlany"

poleca:
image
Historia autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce

Autor: Genowefa Zapotoczna-Sytek
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2019

Czytaj więcej
image
Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

Autorzy: Dorota Chwieduk, Maciej Jaworski
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2018

Czytaj więcej
image
Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie architektury
i budownictwa


Czytaj więcej

Numery Archiwalne Przeglądu Budowlanego

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.