• Najnowszy numer

  Numer styczniowo - lutowy zwiera artykuły z trzech konferencji: Konferencji Naukowej "KRYNICA 2023”, Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo” oraz Konferencji "BUDIN 2023", dodatkowo artykuły w stałych działach KONSTRUKCJE - ELEMENTY- MATERIAŁY, BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Zapraszamy do lektury ponad 120 stron - aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa.

  Czytaj więcej
 • Zgłoś artykuł przez
  Index Copernicus

  Czytaj więcej
 • Szanowni Państwo, Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autorzy za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Przegląd Budowlany” otrzymują 40 pkt.
 • Zachęcamy do kupna prenumeraty w wersji papierowej i elektronicznej

  Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Najnowszy numer

  Numer styczniowo - lutowy zwiera artykuły z trzech konferencji: Konferencji Naukowej "KRYNICA 2023”, Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo” oraz Konferencji "BUDIN 2023", dodatkowo artykuły w stałych działach KONSTRUKCJE - ELEMENTY- MATERIAŁY, BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE, BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Zapraszamy do lektury ponad 120 stron - aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa. Czytaj więcej
 • Szanowni Państwo,Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autorzy za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Przegląd Budowlany” otrzymują 40 pkt.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
                  
                  
                  
                  
                  

Telefon: (+48 22) 826 67 00
Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Telefon: (+48 22) 826 67 00                Email: biuro@przegladbudowlany.pl

ArCADia-TERMOCAD Audyt 9

Program w wersji ArCADia-TERMOCAD Audyt przeznaczony jest do wykonywania audytów energetycznych i remontowych. Ma również możliwość opracowania audytu efektywności energetycznej, umożliwiając uwzględnienie w opracowaniu m.in. wymianę opraw oświetleniowych lub źródeł światła oraz wymianę sprzętu i urządzeń elektrycznych celem obniżenia zużycia energii przez budynek. Na podstawie wykonanego audytu istnieje możliwość opracowania audytu powykonawczego.

 

Zebranie Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk w Ciechanowie

Zebranie składało się z dwóch części. W pierwszej części prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina – przewodnicząca Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk powitała uczestników otwartego zebrania Sekcji w głównej siedzibie grupy METALTECH-PIASECKI w Ciechanowie oraz podziękowała panom prezesom mgr. inż. Pawłowi Piaseckiemu i mgr. Rafałowi Piaseckiemu za zaproszenie, udostępnienie sali na zebranie Sekcji oraz możliwość zobaczenia zakładów produkcyjnych.

 

Rynek mieszkaniowy w Polsce – analiza popytu i podaży

W artykule omówiono parametry opisujące rynek nieruchomości oraz czynniki wpływające na sytuację na tym rynku. Na podstawie analizy dostępnych danych omówiono aktualną sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Określono zmiany popytu i podaży, a także przeanalizowano zmiany cen nieruchomości mieszkaniowych.

 

Technologiczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania stosowania betonu samozagęszczalnego

Rozwój współczesnej technologii betonu przebiega w kierunku uzyskania betonu o minimalnym wpływie na środowisko, wytrzymałego, trwałego, możliwie samoobsługowego w wykonaniu i użytkowaniu oraz o szczególnych, dodatkowych funkcjonalnościach. Do takich betonów zalicza się beton samozagęszczalny BSZ. W artykule omówiono i przedyskutowano techniczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania betonu samozagęszczalnego w odniesieniu do całego cyklu życia konstrukcji.

 

Wybrane przykłady modelowania i analizy strukturalnej problemów decyzyjnych w budownictwie

W artykule zwrócono uwagę na ważny aspekt, jakim jest modelowanie i analiza strukturalna problemów w procesie decyzyjnym. Zaprezentowane podejscie systemowe na tle klasycznych wielokryterialnych metod wspomagania decyzji pozwala uwzględnić różne współzależne zewnętrzne i wewnętrzne relacje między kryteriami i wariantami decyzyjnymi, co jest istotne z perspektywy modelowanej rzeczywistości. Przedstawiono podstawowe metody modelowania i analizy struklturalnej, a całość rozważań została poparta wybranymi przykładami problemów decyzyjnych w budownictwie.

 

"Przegląd Budowlany"

poleca:
image
Historia autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce

Autor: Genowefa Zapotoczna-Sytek
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2019

Czytaj więcej
image
Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

Autorzy: Dorota Chwieduk, Maciej Jaworski
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa, 2018

Czytaj więcej
image
Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie architektury
i budownictwa


Czytaj więcej

Numery Archiwalne Przeglądu Budowlanego

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.